Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΥΣΤΟΠΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο αυστριακός φιλόσοφος Ludwig Wittgenstein, σε μία από τις σημειώσεις στο έργο του Φιλοσοφική Γραμματική παρατηρεί: «Πες μου πώς επιδιώκεις κάτι και εγώ θα μπορώ να σου πω τι είναι εκείνο που επιδιώκεις» [i]. Το αρχικό μας λοιπόν ερώτημα θα είναι πώς μπορεί να επιδιώξει κάτι η Ελλάδα μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας, και όχι τι είναι εκείνο που επιδιώκει, κι … Continue reading Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΥΣΤΟΠΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤIΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠH ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΥΣΤΟΠIΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡEΧΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜOΣ

Ο αυστριακός φιλόσοφος Ludwig Wittgenstein, σε μία από τις σημειώσεις στο έργο του Φιλοσοφική Γραμματική παρατηρεί: «Πες μου πώς επιδιώκεις κάτι και εγώ θα μπορώ να σου πω τι είναι εκείνο που επιδιώκεις» [i]. Το αρχικό μας λοιπόν ερώτημα θα είναι πώς μπορεί να επιδιώξει κάτι η Ελλάδα μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας, και όχι τι είναι εκείνο που επιδιώκει, κι … Continue reading Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤIΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠH ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΥΣΤΟΠIΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡEΧΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜOΣ