Γενετιστές και «ερευνητές»: Παράνομες έρευνες προδιαγράφουν μία δυστοπία

Επιστήμων του Center for Disease Control (ΗΠΑ), Πηγή: CDC, Unsplash (2020) Γενετιστές και «ερευνητές»: Παράνομες έρευνες προδιαγράφουν μία δυστοπία Μιχαήλ Α. Βιδάλη και Αντώνιου Σ. Ανδρεάτου* μελών του ΙΗΑ «Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία φαίνεται», δηλώνει ο Πλάτων στον «Μενέξενο» (247 α)… στον δε «Χαρμίδη» αναφέρει ότι «μόνο η γνώση του καλού και του κακού … Continue reading Γενετιστές και «ερευνητές»: Παράνομες έρευνες προδιαγράφουν μία δυστοπία