Δρ. Αθανάσιος Δ. Σαραντόπουλος, Ph.D., MBA

Ο Αθανάσιος Δ. Σαραντόπουλος γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1963, όπου περάτωσε την εγκύκλιο παιδεία.

Οι σπουδές του είναι:

  • Ph.D. – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, University of Akron (ΗΠΑ)
  • Master of Engineering – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Youngstown State University (ΗΠΑ)
  • Master of Business Administration, University of Indianapolis (ΗΠΑ)
  • Bachelor of Engineering, Youngstown State University (ΗΠΑ)

Ειδικεύτηκε στα Συστήματα Ελέγχου και την Προσομοίωση Δυναμικών Συστημάτων. Έλαβε πλήρη υποτροφία ερευνητή καθ’  όλη τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών. Εργάστηκε επί πέντε χρόνια ως βοηθός έρευνας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του University of Akron και τιμήθηκε με το βραβείο εξέχοντος ερευνητή “Faraday”. Επίσης ήταν υπότροφος της ΑΧΕΠΑ, του Anthony D. Retikas Foundation, του Hellenic Society of Northeastern Ohio και Youngstown State University Foundation.

Στη διδακτορική του έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τη NASA, ανέπτυξε μαθηματικά μοντέλα για συστήματα διαφορικών εξισώσεων με εφαρμογές στην προσομοίωση και έλεγχο συστημάτων προώθησης. Συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα του University of Akron που διερεύνησε τα αίτια πτώσης του διαστημικού λεωφορείου “Challenger”.

Είναι μέλος του Τεχνικού- και Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία – Διεύθυνση Κλίματος, Περιβάλλοντος και Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων. Συντονίζει το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τις Βάσεις Δεδομένων, την Ανάλυση και Ποιοτικό Έλεγχο Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων και την Κλιματολογία.

Κατά το παρελθόν έχει διδάξει στο University of Indianapolis και Webster University και διατελέσει Διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννου στο Boardman, Ohio.

Χρημάτισε επί τέσσερα χρόνια Γραμματέας της Επιτροπής για την δημιουργία της Ψηφιακής Ιατρικής Βιβλιοθήκης στο Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός», ένα καινοτόμο έργο της ΑΧΕΠΑ Αθηνών που ολοκληρώθηκε και παρελήφθη τον Μάϊο 2020.

Με πλούσια κοινωνική δράση έχει διατελέσει: Μέλος του Συμβούλιου Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ, Διευθυντής Παιδείας και Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΧΕΠΑ – Ελληνική Περιφέρεια, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, Μέλος ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ/Τομέας Άμυνας.

Είναι τακτικό μέλος των οργανισμών: IEEE-ΗΚΝ, AFCEA, ACM, TEE, ΕΠΥ, International Hellenic Association, Hellenic Electronic Center, Εταιρεία για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων, MONUMENTA, κ.α..

Είναι εκλεγμένο μέλος των οργανισμών αριστευσάντων Honor Engineering Society – Tau Beta Pi, Order of the Engineer, Mathematics Honor Society – Pi Mu Epsilon, Electrical Engineering Honor Society – Eta Kappa Nu και Phi Kappa Phi.

Προσφιλείς ενασχολήσεις του είναι η φωτογραφία, το διάβασμα, ο εθελοντισμός και η κοινωνική δικτύωση, καθώς και ό,τι προάγει τον  Ελληνισμό, την Παιδεία, τη συνεκτικότητα της κοινωνίας μας και την πρόοδο της επιστήμης.

-/-