ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ


Θέλετε να βοηθήσετε στην ανακαίνιση του σχολείου Ψερίμου?

Εαν γίνετε δωρητής (Platinum, Golden η Silver), το λογότυπο της οργάνωσης η της εταιρείας σας θα προστεθεί σε μόνιμη, αναμνηστική πλακέτα (μαζί με τα λογότυπα του ΙΗΑ και των άλλων δωρητών) στην αριστερή πλευρά της εισόδου του σχολείου.