ΜΙΚΡΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ


Βιογραφικό Θεόδωρος Σπαθόπουλος

ΨΕΡΙΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΪΝΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

SMART ISLANDS

Ανάγκες Σχολείων

ΦΙΛΟΙ Μικρών Ακριτικών Νησιών

ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ

ΤΑ ΣΧΟΛΕΪΑ ΜΑΣ

ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (project 2016-2018)

ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαπόντιοι – Νησιά Ιονίου

Ανάπτυξη -Κατοικία- Εκπαίδευση.