2016 Κάλαντα

Από Χ. Ωρίων

Καλήν ημέρα Έλληνες
Από την Κορινθία
Να ευχηθώ σε όλους σας
Την κάθε ευτυχία

Στους παντρεμένους εύχομαι
Να ζήσουν, να γεράσουν
Κι όσο μπορούνε πιο πολλά
Βιβλία να διαβάσουν

Σε όλους τους ανύπαντρους
Τους εύχομαι να βρούνε
Το ταίρι τους το ποθητό
Και να το παντρευτούνε

Σ’ όλες τις χήρες εύχομαι
Να βρούνε έναν τύπο
Που θα τους δώσει έναυσμα
Εις της καρδιάς τον κτύπο

Όλοι οι γεροντότεροι
Να ’χουν καλή υγεία
Και απομνημονεύματα
Να γράψουν σε βιβλία

Στους μαθητάδες εύχομαι
Που πάνε στα σχολεία
Να μάθουν Μαθηματικά
Χημεία, Βιολογία

Να μάθουνε και Φυσική
Computer, Γεωγραφία
Συντακτικό, Γραμματική
Αρχαία κι Ιστορία

Και στους δασκάλους εύχομαι
Να μάθουν να διδάσκουν
Ν’ αυξάνουν και τις γνώσεις τους
Ενόσω θα γηράσκουν

Και εις το FORUM εύχομαι
Πολύ να μεγαλώσει
Και τη φωνή του με ισχύ
Να την διατρανώσει.

Εσείς που τα ακούσατε
Και σας αρέσαν λίγο
Δώστε μου έναν κουραμπιέ
Και γρήγορα να φύγω.

Για σας που τα ακούσατε
Και φύγατε πιο πέρα
Θα έλθω να τα ξαναπώ
Του χρόνου τέτοια μέρα.

30-12-2015