Αντίσταση

Ελληνικής της ιστορίας μοίρα,
αντίσταση προπάντων να προβάλλεις,
βαρβαρικά τα στίφη να στομώνεις,
σε Θερμοπύλες και στην Αλαμάνα!

Σε φασιστών το ιταμό το θράσος,
το βροντερό θα παρατάξεις Όχι,
όταν ζητούν διάβασης πορεία,
στο τιμημένο της πατρίδας χώμα.

Αντίστασης αντίπαλο το δέος,
αντίρροπες δυνάμεις συγκεντρώνει
στο ένδοξο της μάχης το πεδίο,
όπου της αρετής θα λάμπει τ’ άστρο.

Αντίστασης το κάλεσμα γενναίο,
φιλοτιμία των ανδρών προκρίνει,
και του εχθρού τον άδοξο τον τάφο
με πείσμα θαυμαστό προετοιμάζει.

Αντίστασης η δόξα ζηλεμένη,
όταν γνωρίζει πως εχθρός στο τέλος,
μπαμπέσικα στενά θα τα περάσει,
μάταιος της αντίστασης ο κόπος!

Και στης ψυχής τα πάθη τα μεγάλα,
ορέξεων κεντρίσματα ποικίλα,
ο λόγος αντιστέκεται δεόντως,
ισορροπίας μέτρα προτιμώντας.

Αντίσταση στην αρετή θα βρίσκει
ψυχής το πιο γερό τ’ ακουμπιστήρι,
σα ράβδο Παρνασσού καλοφτιαγμένη
απ’ αγριελιάς ευθυτενές βλαστάρι.

Ο πειρασμός, του δανεικού του πλούτου,
πειράζει τις καρδιές Ελλήνων νέων,
στο φάσμα μιας Ευρώπης Ενωμένης
είδαν την έξοδο κακοπραγίας.

Αντίσταση στον πειρασμό προστάζει
της φρόνησης ο συνετός ο λόγος,
πολύτιμη της Λευτεριάς η κτήση,
μα χάνεται στο φύσημα τ’ ανέμου.

Χωρίς αντίσταση Δραχμή κατέβη
από το θρόνο της κι έδωσε θέση
στης Ένωσης το νόμισμα δολίως,
ενωτικό δικό της εργαλείο!

Θα δυνηθεί σύνδεσμος για να γίνει,
σ’ Ευρώπης πολυώνυμης αγέλη,
για σα μοχλός θα λειτουργήσει πάλι,
της Ένωσης διάλυση να φέρει;

Ελλάδα πάντα πρωτοπόρα βαίνει,
ως πρόσκοπος της παρδαλής Ευρώπης,
του μέλλοντος προαίσθημα την τρώγει,
σαν Τειρεσία γηραιά την κάρα!

X. K. E.

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.