ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

   Το Όραμα του Κολοκοτρώνης του Ε.Κουτλίδη

.

    Ο Ματρόζος του Γεωργίου Στρατήγη (1860-1938)

 

    Γύριζε  1908 του Κωστή Παλαμά (1859 – 1943)

 

    Οι Πατέρες του Κωστή  Παλαμά (1859 – 1943)

 

    Περιμένοντας τους Βαρβάρους Κωνσταντίνος Καβάφης (Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1863 – Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1933)

   Η ΙΘΑΚΗ Κωνσταντίνος Καβάφης (Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1863 – Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1933)

 

    Θερμοπύλες Κωνσταντίνος Καβάφης (Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1863 – Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1933)