Dr. Mikelis Kyriakos

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κυριάκου Μικέλη
Δεκεμβρίου 2016

Ιδιότητα:
– Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
(αντικείμενο: διεθνείς σχέσεις. Μέλος της European International Studies Association)

Σπουδές:
1. Ph.D. (Πάντειο Πανεπιστήμιο/Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2007),
2. Μ.Α. (University of Kent at Canterbury/Department of Politics and International Relations, 2000),
3. B.A. (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών, 1999).

Επαγγελματική και Ερευνητική Εμπειρία (επιλογή):
1. Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (από 2014),
2. Υπάλληλος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (2004-2014)
3. Διδάσκων (Π.Δ. 407/1980) στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας (2008-2014) και Πειραιώς (2007-2008)
– Συμμετοχή στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: ‘Διεθνείς Σπουδές’ (από ακ. έτος 2014-2015) και ‘International Public Administration’ (ακ. έτος 2016-2017) του τμήματος Δ.Ε.Σ. και ‘Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια’ (Διατμηματικό πρόγραμμα στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή/ΑΔΙΣΠΟ, επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Από ακ. έτος 2014-2015)
– Συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Παιδεία’ (διδασκαλία Ελλήνων ομογενών φοιτητών προερχομένων από αμερικανικά πανεπιστήμια) για το μάθημα ‘Introduction to International Relations’ (ακ. έτος 2015-2016)
– Συμμετοχή στη δράση ‘Κάλλιπος’ (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα) ως συγγραφέας κεφαλαίου (2015)

Επιστημονικό Έργο (επιλογή):

μζ. ”Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου; H Κουλτούρα στις Διεθνείς Σχέσεις” Ανακοίνωση. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας (Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»). Καβάλα, 18-20/11/2016
μστ. ‘‘From Civilizing Mission to Soft Power? European Powers and the Politics of Attraction’’ In the 1st International Conference ‘Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders’ Hellenic American University. Αθήνα, 23-25/9/2016
με. ‘‘Αυτο-αναστοχασμός ως τα Άκρα; Η Ανάλυση του Λόγου στη Διεθνή Θεωρία και στην Ιστοριογραφία της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων’’ Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης τ. 8 (2016), 137-161
μδ. ‘‘Ο Πολιτισμός στην Παγκόσμια Πολιτική: Θεωρία και Πράξη‘‘ Στο Βασιλειάδης, Ν. και Μπουτσιούκη, Σ. (επιμ.) (2015) ‘Πολιτιστική Διπλωματία. Ελληνικές και Διεθνείς Διαστάσεις’ Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (δράση Κάλλιπος), σελ. 189-215
μγ. ‘‘‘Neocolonial Power Europe’? Postcolonial Thought and the Eurozone Crisis’’ French Journal for Media Research, τεύχος 5 (2016), (http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel/docannexe/file/753/mikelis_pdf.pdf)
μβ. ‘‘In the Shadow of Civilization(s)? Civilizational Thinking and the (Re)construction of World Order‘‘. Ανακοίνωση, International Studies Association / Comparative and Interdisciplinary Studies Section Conference ‘Boundaries and Borders in an Evolving World Order: Challenges and Prospects’. Θεσσαλονίκη, 13-15/6/2016
μα. ‘‘Securitization: Theoretical Underpinnings and Implications‘‘. Ανακοίνωση, International Studies Association/ Comparative and Interdisciplinary Studies Section Conference ‘Boundaries and Borders in an Evolving World Order: Challenges and Prospects’. Θεσσαλονίκη, 13-15/6/2016
μ. ‘‘Regional Powerhood and the Eastern Mediterranean’’ Ανακοίνωση, Workshop on Security & Stability in the Mediterranean and the Middle East (Institute for International Economic Relations et al.), Αθήνα, 26-28/5/2016.
λθ. ‘‘Το Διεθνές και οι Ιδέες στον Π. Κονδύλη’, Συμπόσιο για τον Παναγιώτη Κονδύλη (1943-1998)‘‘, Ανακοίνωση. Αθήνα (Νέον Πλανόδιον και ΙΝ.Σ.ΠΟΛ.), 9-10/4/2016 (υπό δημοσίευση στο Νέο Πλανόδιον)
λη. ‘‘Realist Stronghold in the Land of Thucydides? Appraising and Resisting a Realist Tradition in Greece’’ European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, 4, 4 (2015), 15-32
λζ. ‘Τα Κράτη, η Επιθετικότητά τους και ο J. Mearsheimer: Μία Συμπληρωματική Ανάγνωση’’ με Μ. Τρούλη, Βήμα Κοινωνικών Επιστημών τ.65 (2015), 34-53
λστ. ‘‘Τίνος Πλανήτης; Διεθνείς Σχέσεις και η Σχέση Μεταξύ Ανθρώπων και Ζώων’’ Θεωρία και Έρευνα στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, τ. 1 (2015), 73-92 (http://politika.inpatra.gr/issue1/)
λε. ‘‘Διακυβέρνηση Μέσω Δικτύων και Δημοκρατικό Έλλειμμα‘‘. Ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα, 17-19/12/2015
λδ. ‘‘Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτισμοί: Η Διεθνής Πολιτική με Όρους Πολιτισμού, Κριτηρίου του Πολιτισμού, Εκπολιτιστικής Αποστολής και Ευρωκεντρισμού‘‘. Ανακοίνωση στο 2o Τακτικό Συνέδριο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ‘Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον Κόσμο: Ιδέες και Πολιτική’, Λουτράκι, 11-13/12/2015
λγ. ‘‘Governance Networks Surplus – Democratic and Legitimacy Deficit? The Long Road to a Democratic Networked European Union‘‘. 4th Pan-Hellenic Conference on Applied Economics ‘Democracy and Economy’, Βόλος, 23-24/11/2015
λβ. ‘‘Realist stronghold in the land of Thucydides? Appraising and Resisting a Realist Tradition in Greece‘‘ Paper, 9th Pan-European International Relations Conference. Giardini Naxos/Italy, 23-26/9/2015 (από την ανακοίνωση αντλεί το λη’)
λα. ‘‘Towards a Narrative of Neo-colonial Power Europe? Post-colonial Thought and Insights for the Eurozone crisis’’ Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο ‘Αφηγήσεις της οικονομικής κρίσης: μύθοι και πραγματικότητες της σύγχρονης κοινωνίας’ Διεθνής Ένωση Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων, Θεσσαλονίκη, 24-26/6//2015 (από την ανακοίνωση αντλεί το μγ’)
λ. ‘‘Squaring the Circle: Is Looking for Balance of Power in North Africa Pragmatic or Illusionary?‘‘ με κο M. Τρούλη, στο Bitzenis, A. & Kontakos, P. (eds) (2016) ‘ICIB 2015-2016 Proceedings’ Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, pp 57-61 (πρακτικά της International Conference on International Business/ICIB 2015, 22-24/5/2015)
κθ. ‘‘Whose Planet? Remarks on why Should International Relations Care About Animal-Human Relations’’ στο Bitzenis, A. & Vlachos, V. (eds) (2015) ‘’23-25 May 2014 ICIB Conference Proceedings’’ Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 246-250 (πρακτικά της International Conference on International Business/ICIB 2014)
κη. ‘‘Multiple Dimensions of John Mearsheimer’s Conceptualization of Revivalism: Towards a Post-offensive Realist Analysis?’’ με κ. Μ. Τρούλη, στο Bitzenis, A. & Vlachos, V. (eds) (2015) ‘’23-25 May 2014 ICIB Conference Proceedings’’ Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 241-245 (πρακτικά της International Conference on International Business/ICIB 2014)
κζ. ‘‘Περιφερειακές δυνάμεις-περιφερειακοί οργανισμοί, σημειώσατε 2; Συριακή κρίση’’, με κα Κ. Χαϊνογλου, ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (Αθήνα, 18-20/12/2014)
κστ. ‘‘Ζαλισμένη από τις Στροφές; Η Επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων, στην 25ετή Μετα-ψυχροπολεμική Εποχή’’ ανακοίνωση στην ημερίδα ‘‘Οι διεθνείς σχέσεις και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου: Ένας θαυμαστός νέος κόσμος’’ Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (17-12-14)
κε. ‘‘Θεωρία Περιφερειακών Δυνάμεων και Συγκρούσεις στην Ανατολική Μεσόγειο‘‘ Ανακοίνωση στη Διημερίδα της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου «Οι Διαχρονικές Στρατηγικές Επιλογές των Μεγάλων Δυνάμεων στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου», Θεσσαλονίκη, 9-10/4/2014
κδ. ‘‘Just Another Form of Dependence? A Short Description of the Development of the Discipline of International Relations in Post-war Greece and Turkey’’, με κ. Γερ. Καραμπελιά, Balkan Studies, v. 47 (2013), pp. 165-188
κγ. ‘‘Χαμένη στα βαθιά; H Θέση του ‘Στρατηγικού Βάθους’ (Α. Davutoğlu) ως Μέρος της Τουρκικής Διεθνολογίας’’ Αεροπορική Επιθεώρηση, τ. 98 (2013), σελ. 98-119
κβ. ‘‘Fear Not! Is Ahmet Davutoğlu’s ‘Strategic Depth’ a Threat to Atatürk’s ‘Peace in the Country, Peace in the World’?‘‘, με Γ. Καραμπελιά, ανακοίνωση, 8th Pan-European International Relations Conference, Βαρσοβία, 2013
κα. ‘‘Deception Among Allies? Uncertainty and Distrust on the Eve of the Iraq War in 2003’’ με κ. Μ. Τρούλη, στο Bitzenis, A. & Vlachos, V. (eds) (2014) ‘’16-18 May 2013 ICIB Conference Proceedings’’ Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 346-351 (πρακτικά της International Conference on International Business/ICIB 2013)
κ. ‘‘Βαλκανικά Επιστημονικά Μονοπάτια; Δύο Παραδείγματα της Διεθνολογίας της Περιφέρειας’’ στο Bitzenis, A. & Vlachos, V. (eds) (2013) ‘’17-19 May 2012 ICIB Conference Proceedings’’ Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 156-164 (πρακτικά της International Conference on International Business/ICIB 2012- International Symposium on International Affairs: Business, Economics and Politics/ISIABEP)
ιθ. ’’O ιδεολογικός-επιστημονικός προσανατολισμός του δόγματος Davutoğlu’’ Ανακοίνωση στην Ημερίδα της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας «Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στον 21ο αι. – Κριτική στο Δόγμα Νταβούτογλου», Αθήνα, 29-10-2012 (από την ανακοίνωση αντλεί ως επικαιροποιημένη εκδοχή το υπ’ αρίθμ. κγ’)
ιη. ‘‘Μικρές Δυνάμεις, σε Μεγάλα Παιχνίδια; Η Έναρξη του Ψυχρού Πολέμου στην Ελλάδα, υπό το Πρίσμα της Ιστορίας των Ιδεών’’ στο Ήφαιστος, Π., Κολιόπουλος Κ. & Χατζηβασιλείου, Ε. (επιμ.) (2012) ‘‘Η Έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 1941-1950: Στρατηγικά ή Ιδεολογικά Αίτια;’’ Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων/E-book, σελ. 255-273
ιζ. ‘‘Ακροβατώντας Μεταξύ Ηγεμονίας και Περιφερειοποίησης; Η Εξέλιξη της ASEAN και της Περιφερειακής Συνεργασίας στην Περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, Μετά το Ψυχρό Πόλεμο’’ με κ. Δ. Στροίκο, στο Περράκης, Σ. (επιμ.) (2011) “Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση” Αθήνα, Ι. Σιδέρης, σελ. 223-243 (πρακτικά του ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων/ Αθήνα, Δεκέμβριος 2009)
ιστ. ‘‘Περιφερειακές Προσεγγίσεις της Ευθύνης Προστασίας; Η Περίπτωση της Ανατολικής Ασίας’’ με κ. Δ. Στροίκο, γραπτή παρέμβαση στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (Αθήνα, 15-17/12/2011)
ιε. ‘‘Μικρές Δυνάμεις, σε Μεγάλα Παιχνίδια; Η Έναρξη του Ψυχρού Πολέμου στην Ελλάδα, υπό το Πρίσμα της Ιστορίας των Ιδεών’’ Ανακοίνωση στο workshop του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ‘‘Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 1941-1950: στρατηγικά ή ιδεολογικά αίτια;’’ (Αθήνα, Φλεβάρης 2011) (από την ανακοίνωση αντλεί ως επικαιροποιημένη εκδοχή το υπ’ αρίθμ. ιη’)
ιδ. ‘‘Βεστφαλία, σε Σταθερή Τροχιά; Το Αποτυχημένο Δυτικό Κράτος υπό το Πρίσμα της Θέσης για την Κοσμοθεωρία των Εθνών’’ Γραπτή παρέμβαση στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (Αθήνα, 16-18 Δεκεμβρίου 2010)
ιγ. ‘‘Αυτό-αναστοχασμός ως τα Άκρα; Η Μελέτη του Λόγου στη Διεθνή Θεωρία και Ειδικότερα στην Ιστοριογραφία της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων’’ Ανακοίνωση στο Θ’ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (Αθήνα, 26-28 Μαΐου 2010) (από την ανακοίνωση αντλεί ως επικαιροποιημένη εκδοχή το υπ’ αριθμ. με’)
ιβ. ‘‘Αγνοημένη, Κυρίαρχη ή Υποτιμημένη; Η Ανάπτυξη της Διεθνολογικής Σκέψης στην Ελλάδα και ο ρόλος του παράγοντα «Οικονομία»’’ Αγορά Χωρίς Σύνορα, τόμος 14, τεύχος 2/Σεπτ.-Οκτ.-Νοε. 2008, σελ. 124-144
ια. ‘‘Η Διεθνολογία στην Τουρκία και η Ασφάλεια ως Πυρήνας της Διεθνολογικής Συζήτησης’’ Ναυτική Επιθεώρηση, τόμος 168, τεύχος 566/Σεπτ.-Οκτ.-Νοε. 2008, σελ. 95-107
ι. ‘‘‘Είναι η Θεωρία Ανόητε! Ή Μήπως Όχι;’ Οι Διεθνείς Σχέσεις στην Ελλάδα: Ελληνική ή Αμερικανική Κοινωνική Επιστήμη;’’ Γεωστρατηγική, τ. 12/Σεπτ.-Δεκ. 2007, σελ. 94-109
θ. ‘‘Discontent, but Also Blind? Understanding the Discipline of International Relations in Greece’’ με κ. Σ. Μακρή, Etudes Helléniques/Hellenic Studies, v. 16, n. 1, Printemps/Spring 2008, σελ. 155-180
η. ‘‘Εθνικές Επιστημονικές Κοινότητες και Διεθνείς Σχέσεις. Η Ελληνική Περίπτωση’’ με κ. Σ. Μακρή, στο Μακρής Σπύρος ‘‘Ισχύς και Ελευθερία: Φιλοσοφικές, Πολιτικές και Διεθνολογικές Προσεγγίσεις’’ Αθήνα, Σιδέρης (2008), σελ. 557-589
ζ. ‘‘Ιστοριογραφία των Διεθνών Σχέσεων: Το Σχήμα των Μεγάλων Συζητήσεων’’ Εξωτερικά Θέματα, τ. 11/Οκτ. 2003, σελ. 71-77
στ. ‘‘Εισαγωγή. Ο Επιστημονικός Κλάδος των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα. Γεώργιος Σκληρός (1878-1919): Ένας Πρωτοπόρος Φιλελεύθερος Ρεαλιστής’’ με κ. Σ. Μακρή, στο Σκληρός, Γ. ‘‘Η Φιλοσοφία του Πολέμου και της Ειρήνης’’ Αθήνα, Ιωλκός (2003), σελ. 7-60
ε. ‘‘Βιβλιοκριτικό Δοκίμιο για το Σύγγραμμα του κ. Σ. Μακρή Η Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Κονστρουκτιβισμός VS Ρασιοναλισμός’’ Βήμα Κοινωνικών Επιστημών, τ. 35/Ιούλιος 2003, σελ. 181-190
δ. ‘‘Αγνοημένη, Κυρίαρχη ή Υποτιμημένη; Η Ανάπτυξη της Διεθνολογικής Σκέψης στην Ελλάδα και ο ρόλος του παράγοντα «Οικονομία»’’ Ανακοίνωση στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, 16-18/5/2008 (από την ανακοίνωση αντλεί το υπ’ αρίθμ. ιβ’)
γ. ‘‘Η Γενεαλογία των Διεθνών Σπουδών στην Ελλάδα. Ιστοριογραφικά, Θεσμικά, Κοινωνιολογικά και Επιστημολογικά Χαρακτηριστικά’’ με κ. Σ. Μακρή, ανακοίνωση στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 6-8/10/2006 (από την ανακοίνωση αντλεί το υπ’ αρίθμ. η’)
β. ‘‘The Self-Reflection of the Greek I.R. Community. The Decade of the 1990s’’ Ανακοίνωση στο 1st Ph.D. Symposium on Social Science Research in Greece, London School of Economics/ Hellenic Observatory, London, 21/6/2003
α. “The Deparadoxization of European Integration Theory Through Social and Complex Systems Theory’’ Ανακοίνωση στο 29th European Consortium of Political Research (E.C.P.R.) Joint Sessions, University of Copenhagen, Copenhagen, 14-19/4/2000
Διδακτορική διατριβή: “Η Εξέλιξη του Λόγου και των Επιστημονικών Κοινοτήτων των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Το Πρίσμα της Κοινωνιολογίας της Επιστήμης’’
Μεταπτυχιακή Διατριβή: “Social Constructivist Theoretical Approaches in European Integration Theory’’

Βασικά επιστημονικά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Σχέσεις, διεθνής/παγκόσμια πολιτική, πολιτιστική διπλωματία, θεωρία Διεθνών Σχέσεων, ιστοριογραφία και μεθοδολογία κοινωνικών επιστημών με έμφαση στη διεθνολογία, επιστημολογία, ιστορία ιδεών, ανάλυση και λόγος της εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στην Ελλάδα και στην Τουρκία

Επικοινωνία:
kmikelis@uom.edu.gr kmikelis@hotmail.com