CVs of our Academics

image

image

1.- Damianos Vasileiadis 

2.- Dr. Thomais Kakouli-Duarte

3.- Dr. John Psarouthakis

4.- Dr. John N. Hatzopoulos

5.- Dr. Athanasios P. Papadopoulos

6.- Dr. Maria Lymberis M.D.

7.- Prof. Stavros Anagnostopoulos

8.- Dr. George Foutsitzis

9.– Leonidas Koumakis

10.- Dr. Nikolaos M.Moraitis

12.- Dr. Magda Tsolaki

13.- Dr. Mikelis Kyriakos

14.- Prof.  Stavros Papamarinopoulos

15.- Dr. Kyriakos Katsimanis

16.- Dr. Petros Ioannou

17.- Dr. Leonidas Petrakis

18.- Prof. Nina Gatzoulis

19.- Dr. Vassiliki Aroniadou

20.- Capt. Evangelos Rigos

21.- Prof. Stefanos Papakostas

22.- Konstantinos Holevas

23.- Dr. Menas C. Kafatos

24.- Dr. Ioannis Velgados

25.- Dr. Dimitrios Karamitsos

26.- Dr. Efrosyni Koutsouraki

27.- Dr. PANAGAKOS Grigorios

28.- Nikou Maria

29.- Dr. Marsellos Antonios

30.- George Romanos

31.- Dr. Nevradakis Michael

32.- Prof. Kostas Triantaphylidis

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.