CVs of our Academics & Scholars

image

image

1.   Dr. Thomais Kakouli-Duarte

2.   Dr. John Psarouthakis

3.   Dr. John N. Hatzopoulos

4.   Dr. Athanasios P. Papadopoulos

5.   Dr. Maria Lymberis M.D.

6.   Prof. Stavros Anagnostopoulos

7.   Dr. George Foutsitzis

8.    Dr. Nikolaos M.Moraitis

9.    Dr. Magda Tsolaki

10.  Dr. Mikelis Kyriakos

11.  Prof.  Stavros Papamarinopoulos

12.  Dr. Kyriakos Katsimanis

13.  Dr. Petros Ioannou

14.  Dr. Leonidas Petrakis

15.  Prof. Nina Gatzoulis

16.  Dr. Vassiliki Aroniadou

17.  Prof. Stefanos Papakostas

18.  Dr. Menas C. Kafatos

19.  Dr. Ioannis Velgados

20.  Dr. Dimitrios Karamitsos

21.  Dr. Efrosyni Koutsouraki

22.  Dr. PANAGAKOS Grigorios

23.  Dr. Marsellos Antonios

24.  Prof.  Romanos George

25.  Dr. Nevradakis Michael

26.  Prof. Kostas Triantaphylidis

27.   Dr. Kadoglou Triantafylia

28.  Dr. Tassoulas John

29. Dr.George Romanos

39. Petros Tzias

40. Dr. Xanthopoulos John

=======================================

1.   Frangos Frangoulis

2.   Gen. Kalachanis Fotis

3.   Capt Evangelos Rigos

4.   George Lekakis 

5. Argyrou Fanoulla

6.   Martini Ismini

7.   Karaiskos Kostas

8.   Kotrotsios Paul

9.   Vasileiadis Damianos

10.  Koumakis Leonidas 

11.  Holevas Konstantinos

12.  Nikou Maria  

13. Sofia Roupakia

14. Sakaridis Christos

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.