ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΔΩΡΕΕΣ


ΜΕΣΩ PAYPAL


 

ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΙΗΑ της Αμερικής (και ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για ΒΕ.)

(η αίτηση προς Τράπεζα Ελλάδος εκκρεμεί)

                    

Εισφορές από Ελλάδα          Εισφορές  από Διασπορά 

 OR MORE

DUES AND DONATION.              DUES AND DONATION