Γιώργος Παύλος

Πραγματικά γίναμε φτωχότεροι…χωρίς τον αληθηνά ευγενή και άρχοντα στην ψυχή και στο πνεύμα Νίκο Καλογερόπουλο….αγαπητέ Νίκο δεν συναντηθήκαμε αλλά δεν εχει σημασία και δεν εμποδίζει αυτό την καρδιά μας και τα δάκρυά μας…
Νίκο Καλογερόπουλε καλό Ταξείδι…μας άφησες καλέ μου Νίκο ενα κενό και εναν πόνο στην καρδιά….μολονότι σε γνωρίσαμε μόνο απο τα κείμενα σου και απο την προσωπική μας επικοινωνία έστω και διαφωνούντες ως πρός καποια ζητήματα …και εμένοντα προβλήματα του ανθρωπίνου Πνεύματος….όμως πονάμε για εσένα και ευχόμεθα ώς να γνωριζόμαστε εξ αρχής και από παιδιά…..μολονότι δεν συναντηθήκαμε δια Ζώσης σε αυτή τήν ζωή….ελπίζουμε όμως στα έσχατα και στά μέλλοντα ….που είναι ήδη παρόντα….
Ο Χριστός και η Παναγία να σε συντροφεύουν στήν Άνω Ιερουσαλήμ….
Γιώργος Παύλος