Από την Thea Halo (συγγραφέως του “Ούτε το ‘Ονομα μου”)

image

NovemBer 5, 2015

Προς ς τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Σε σχέση με τις παρατηρήσεις του Υπουργού Παιδείας της Ελλάδας, κ. Φίλη, ο οποίος πρόσφατα αρνήθηκε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν άλλες εθνικές ομάδες που αρνούνται τέτοιου είδους τραγικά γεγονότα που καταρράκωσαν το ίδιο τους το έθνος. Ή ίσως εκείνοι οι Έλληνες που αρνούνται την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου δεν θεωρούν τους Πόντιους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό θα μπορούσε να είναι μέρος του προβλήματος, μαζί με τον κατευνασμό της Τουρκίας και ένα σύνδρομο ήρωα που προωθεί την πεποίθηση ότι οι Έλληνες δεν θα έπρεπε ποτέ να θεωρούνται απόλυτα θύματα.

Βεβαίως ο Νίκος Φίλης δικαιούται να έχει τις δικές του απόψεις ως ιδιώτης. Αλλά δεν θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να παραθέτει την εκ μέρους του άγνοια της Ιστορίας ως Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας, ούτε να του έχουν εμπιστευθεί την μόρφωση των Ελληνόπουλων, όταν εκατοντάδες κορυφαίων μελετητών γενοκτονίας ανά τον κόσμο διαφωνούν αρκετά μαζί του ώστε να έχουν εκδώσει μία διακήρυξη που βεβαιώνει την γενοκτονία τόσο των Ποντίων όσο και των άλλων Ελλήνων της Μικράς Ασίας και Ασσυρίων στην Οθωμανική Τουρκία μεταξύ 1914 και 1923. Η διακήρυξη της IAGS (Διεθνούς Ένωσης Μελετητών Γενοκτονίας) του 2007 μπορεί να διαβαστεί στην διεύθυνση

Click to access IAGS-Resolution-Assyrian%20and%20Greek%20Genocide.pdf

Ως κόρη μιας από τους πολλούς Πόντιους που στάλθηκαν σε πορεία θανάτου εκτός Τουρκίας, της Sano Themia Halo (γνωστής και ως “γιαγιάς όλων των Ποντίων”), και ως απόγονος μιας οικογένειας που δεν θα γνωρίσω ποτέ, ούτε θα δω σε φωτογραφία, βρίσκω τις παρατηρήσεις του κ. Φίλη εξαιρετικά προσβλητικές και ασεβείς προς την μνήμη των 353.000 Ποντίων που φονεύθηκαν επί τόπου ή χάθηκαν κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες, τους 700.000 άλλους Μικρασιάτες Έλληνες που επίσης φονεύθηκαν, και τους υπόλοιπους πλέον του εκατομμυρίου Έλληνες που εξορίστηκαν δια της βίας από την γη που ο λαός μας κατοίκησε επί 3.000 χρόνια. Φοβάμαι ότι ο χαρακτηρισμός “εθνοκάθαρση” του κ. Φίλη, ακόμη και με μία αποδοχή βίας και θανάτου, ωχριά μπροστά στην καταρράκωση που υπέστησαν όλοι αυτοί οι αθώοι.

Εν όψει των παραπάνω, ο κ. Φίλης θα έπρεπε να απομακρυνθεί από την θέση του ως Υπουργός Παιδείας. Θα είναι τότε σε θέση να ξεστομίζει τις απόψεις του παίζοντας ντάμα στο καφενείο της γειτονιάς του. Αυτό θα του δώσει επίσης περισσότερο χρόνο να διαβάσει και να κατατοπιστεί σχετικά με αυτά τα τραγικά ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των πολλών καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες ιεραπόστολους, διπλωμάτες, και εθελοντές που βεβαιώνουν ένα Οθωμανικό και Κεμαλικό πρόγραμμα εκμηδένισης αυτών των ιστορικών Χριστιανών και των κοινοτήτων τους.

Τέλος
Date November 5, 2015°

From Thea Halo (author of Not Even My Name
To. Members of the Greek Parliament

Concerning the remarks of Greece’s Education Minister, Mr. Filis,

who recently denied the genocide of the Pontic Greeks, I wonder

if there are other ethnic groups who deny such tragic events that

devastated their own people. Or perhaps Greeks who deny the

genocide of Pontic Greeks don’t think of the Pontians as their own

people. That may be part of the problem along with appeasement

of Turkey and a hero complex that subscribes to the belief that

Greeks should never be viewed as ultimate victims.
Certainly, Nikos Filis has a right to his opinions as a private citizen.

But he should have no right to display his ignorance of history as
Greece’s Minister of Education, nor be entrusted with the

education of Greek children when hundreds of the world’s leading

genocide scholars differ with him enough to have issued a

resolution affirming the genocide of both Pontian and other Asia Minor Greeks and Assyrians in Ottoman Turkey from 1914-1923. The 2007 IAGS Resolution can be viewed at:

http://www.genocidescholars.org/sites/default/files/document%0

9%5Bcurrent-page%3A1%5D/documents/IAGS-Resolution-

Assyrian%20and%20Greek%20Genocide.pdf
As the daughter of a survivor of one of those Pontians who was

sent on a death march out of Turkey, Sano Themia Halo, (aka, the

Yia Yia of all Pontians) and as a descendant of a family I will never

know, nor even see in a photograph, I find Mr. Filis’ remarks

particularly offensive and disrespectful to the memory of the

353,000 Pontians who were murdered outright and/or perished

under the cruelest of conditions, the 700,000 other Asia Minor

Greeks who were also murdered, and more than a million

remaining Greeks who were forcibly exiled from the home and

country our people had occupied for 3,000 years. I’m afraid Mr.

Filis’ designation of “ethnic cleansing,” even with an admission of

violence and death, falls far short of the devastation these

innocents suffered.

Inasmuch, Mr. Filis should be removed as Minister of Education.

He can then have ample time to spout his opinions over a game

of checkers in his local cafe. It will also give him more time to read

up and educate himself on these tragic historic events, including

the many eye-witness accounts from missionaries, diplomats,

and relief workers who affirm an Ottoman and Kemalistagenda of

annihilation of these historic Christians and their communities.
End

ΠΗΓΗ : International Hellenic Association