Dr. Elias Staboliadis 2018

 

 

Ηλίας Σταμπολιάδης Δρ.

Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός

 τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Μέλος ΙΗΑ 

Το ψευδώνυμο της Δημοκρατίας