Νατσιός Δημήτρης 2018

7.- Ο Τούρκος και γεφύρι να γενεί, πάνω του μην περάσεις !»

6.- Τά παιδιά τῆς ΕΟΚΑ…παιδιά τῆς Ἀνάστασης

5.- Προδοσία= η αθέτησις των προς ασφάλειαν της πατρίδος υποχρεώσεων

4.- Με τέτοια σχολικά κείμενα, γιατί να υπερασπιστείς την πατρίδα;

3.- Αν μας πιάσει καμμιά μέρα το ελληνικό μας…

2.- Το πρόβλημα είναι «η τσάντα στο σχολείο» ή το περιεχόμενο της τσάντας;

1.- ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ