Prof. Euripides Billis

Έφυγε ο εξαίρετος Έλληνας φιλόσοφος Νίκος Καλογερόπουλος.

Θα ήθελα να αποφύγω το πλήρης ημερών, γιατί το πνεύμα του ήταν απείρως δημιουργικότερο και πλέον δραστήριο από πολλούς «νέους».

Κατωτέρω δείτε μία ανάλυση του για τον Πλάτωνα και την Αθηναϊκή δημοκρατία, που προφανώς χαρακτηρίζει και την νυν αηδιαστική μας, ως απεδείχθη «δημοκρατία», την τωρινή δήθεν δημοκρατία μας. Με τίτλο:

«Ου το όνομα αλλά το πράγμα».

Συνημμένα επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε ακούγοντας τον ίδιο, μία σειρά εκπομπών του, με τίτλο, το Ανατολικό Ζήτημα.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος, που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνδιαλλαγώ μαζί του, ήταν άνθρωπος που συζητούσε με νηφαλιότητα και άκουγε και την αντίθετη γνώμη χωρίς οξύτητες και φανατισμούς. Έστω και αν ήταν πολύ αντίθετη από την δική του.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος θα παραμένει πάντα ζωντανός στη μνήμη μας και στο πλούσιο του έργο.

Ευριπίδης Μπίλλης

From: Nicolas Kaloy [mailto:nicolas.kaloy@sunrise.ch]

Dr Nicolas Kaloy-Καλογερόπουλος, Ph.D. (philosophy), Geneva Unicersity.

Let me say also a word about this – from Geneva, Yes Plato and Socrates were AGAINST but nobody said OF WHAT KIND of Democracy! Plato insists that he does not care (in all cases whatsoever) about the “name” but he does care about the “thing”.

Ου το όνομα αλλά το πράγμα.

Who is sure to maintain that the “athenian” democracy was the right form of government?

Plato himself says that above all, he honors the democracy of Sparta and of Crete, and Rousseau says the same thing and the most perfect (the MOST POSSIBLY perfect) democratic government in Europe, namely the Swiss one, is made under the mould of the Spartan democracy, not of the Athenian rubbish.

Socrates and Plato critcised the Athenian mould of democracy and, BY JOVE, THEY WERE RIGHT. They would have done the same thing about the British mould of democracy, namely the parliamentary system and no less than the great democrat John Stuart Mill would have been in their side (and indeed he was as the first one who cricised this second rubbish).

I remind you of only this brief statement of Socrates quoted by Xenophon in his Memoirs

«ΟΙ ΜΗ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΕΣ».

Αυτούς, τους ΤΟΤΕ όπως και αυτούς του ΣΗΜΕΡΑ do you really want as the right representative types of THE democracy that cherished Socrates and no doubt also Plato who spoke about the Athenian type as ΠΟΛΕΩΣ ΝΟΣΗΜΑ?

Therefore, dear Colleagues, ΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ! and let us not confuse the “concepts” which, as the Cartesians would say, must be “clear and distinct ideas”.

Dr Nicolas Kaloy-Καλογερόπουλος, Ph.D. (philosophy), Geneva Unicersity.

Dr Nicolas Kaloy-Καλογερόπουλος, Ph.D. (philosophy), Geneva Unicersity.

Επιτρέψτε μου και μένα να πω μία λέξη σχετικά μ’ αυτό – από τη Γενεύη. Ναι ο Πλάτων και ο Σωκράτης ήσαν ΕΝΑΝΤΙΟΝ αλλά κανείς δεν είπε ΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ δημοκρατίας! Ο Πλάτων είπε ότι δεν νοιάζεται (απολύτως σε όλες τις περιπτώσεις) για το «όνομα» αλλά ενδιαφέρεται για το «πράγμα».

Ου το όνομα αλλά το πράγμα.

Ποιος είναι βέβαιος και επιμένει ότι η «Αθηναϊκή» δημοκρατία ήταν η ορθή μορφή δημοκρατίας;;

Ο ίδιος ο Πλάτων λέει ότι πάνω απ’ όλα, τιμά τη δημοκρατία της Σπάρτης και της Κρήτης, και ο Ρουσσώ λέει το ίδιο πράγμα, ότι η πλέον τέλεια (η ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΛΕΟΝ τέλεια) δημοκρατική κυβέρνηση στην Ευρώπη, δηλαδή η Ελβετική, έγινε σύμφωνα με το μοντέλλο της Σπαρτιατικής δημοκρατίας, όχι των Αθηναϊκών «σκουπιδιών».

Οι Σωκράτης και Πλάτων επέκριναν το Αθηναϊκό είδος δημοκρατίας και, μα τον ΔΙΑ, ΗΤΑΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΟ. Θα είχαν κάνει το ίδιο πράγμα για το Βρεττανικό μοντέλλο δημοκρατίας , δηλαδή το κοινοβουλευτικό σύστημα και όχι λιγότερο από τον μέγα ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ Τζων Στούαρτ Μιλλ που θα ήταν με το μέρος τους (και πράγματι ήταν ο πρώτος που επέκρινε το δεύτερο αυτό σκουπίδι)

Σας υπενθυμίζω μόνον αυτή τη σύντομη δήλωση του Σωκράτη που αναφέρεται από τον Ξενοφώντα στα απομνημονεύματα του.

«ΟΙ ΜΗ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΕΣ».

Αυτούς, τους ΤΟΤΕ όπως και αυτούς του ΣΗΜΕΡΑ, θέλετε πραγματικά ως τους ορθούς τύπους της δημοκρατίας που επέκριναν ο Σωκράτης και αναμφίβολα επίσης ο Πλάτων που μίλησε για το είδος της Αθήνας as ΠΟΛΕΩΣ ΝΟΣΗΜΑ?

Συνεπώς, αγαπητοί συνάδελφοι, ΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ! και ας μη συγχέουμε τις «έννοιες» που, όπως οι Καρτεσιανοί θα έλεγαν, πρέπει να είναι «σαφείς και διακριτές ιδέες»

Dr Nicolas Kaloy-Καλογερόπουλος, Ph.D. (philosophy), Geneva Unicersity.

2013/5/3 E. BILLIS <EURI@central.ntua.gr>

From: Hellenic Professors and PhDs Electronic Forum [mailto:HELLENIC-PROFESSORS-PHDS@HEC.GREECE.ORG] On Behalf Of EVRIS

Ως γνωστόν η προσπάθεια αποδόμησης του έθνους των Ελλήνων γίνεται με πολλούς τρόπους. Υπενθυμίζω διάφορα. Όπως πχ ότι δεν υπήρξε κρυφό σχολειό, ότι στη Σμύρνη δεν συνέβη τίποτε, ότι το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου ήταν ρατσιστική ενέργεια, ότι δεν είμαστε Έλληνες αλλά μας κάνανε, ότι πιστεύουμε ηλίθια ότι είμαστε απόγονοι του Σωκράτη (το είχε πει λίγα χρόνια ένας στο ραδιόφωνο και το είχα γράψει στο Φορουμ) και άπειρα άλλα.

Στο πλαίσιο αυτό κατά την ταπεινή μου γνώμη, εντάσσω την βεβαίως αθέλητη συζήτηση που άρχισε ο συνάδελφος Ρέντζιος (του ζητώ άλλη μια φορά συγνώμην που εκ παραδρομής τον αποκαλούσα με το παραπλήσιο Ρέντζο) . Στην αθέλητη παγίδα που πιστεύω υπέπεσε αθέλητα και ο ίδιος ο αγαπητός συνάδελφος κ. Ρέντζος έπεσαν και πολλοί συνάδελφοι για να υπερασπιστούν αντιθέμενοι στον κ. Ρέντζο τα αυτονόητα. Ότι οι Σωφκράτης και Πλάτωνας υπήρξαν με το έργο τους μοναδικοί και αξεπέραστοι ανά τους αιώνες.

Έχοντας διαβάσει το σχετικό βιβλίο των εκδόσεων Λιβάνη και χωρίς να συνεχίζω το ίδιο παιγνίδι αθέλητης αποδόμησης του έθνους δια της αποδόμησης των Σωκράτη, Πλάτωνα και όλης της Ελληνικής διανόησης που αμφισβητεί ο κ. Ρέντζιος αποδομώντας και πάλιν αθέλητα του το Ελληνικό έθνος , παρατηρώ μόνον ότι ο Σωκράτης έψαχνε την ιδανική δημοκρατία των αρίστων στην οποίαν θα ψήφιζαν όσοι είχαν τα απαιτούμενα προσόντα.

Δεν αρμόζει όμως κατά την ταπεινή γνώμη να αντιμετωπίζεται σε ένα Φορουμ Καθηγητών Ανωτάτων Σχολών και διδακτόρων τόσον επιπόλαια το θέμα αυτό με μονόπλευρους αφορισμούς των γιγάντων της διανόησης Σωκράτη και Πλάτωνα από μελέτη μόνον του βιβλίου ενός δημοσιογράφου.

Υπενθυμίζω επίσης το ζήλο με τον οποίον ασχολείται ο συνάδελφος Ρέντζιος και με άλλους γίγαντες της Ελληνικής διανόησης πχ τον Αριστοτέλη και τα σχετικα που ανέφερε ο συνάδελφος Ευάγγελος Βαλιανάτος περί ελπίζω αθέλητης ανθελληνικής (ως ανέφερε) υβριστικής και πάλιν κριτικής τους από τον κ. Ρέντζο.

Ευριπίδης Μπίλλης

Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Announcement to the Greek citizens of Greece and of the Diaspora.
THE EUROPEAN LEAGUE OF GENEVA
Presents
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΝΙΚΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ-KALOY, Ph.D.
(Philosophy, Université de Genève)
ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
_________________________________________________________________
Σας αποστέλλουμε το σύνολο των εκπομπών για το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ σε περίπτωση που θα θέλατε να τις κρατήσετε για το αρχείο σας – αν ‘όχι αγνοείστε το παρόν.

Κάνετε κλικ στα κατωτέρω λινκ εκπομπών 2014

Του Ν.Καλογερόπουλου από την Γενεύη μέσω dailymotion.fr

το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ με την ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ8. http://www.dailymotion.com/video/x1fjxnc_nicolas-kaloy-no-8-2014_news

9. http://www.dailymotion.com/video/x1gyly4_nicolas-kaloy-09-2014_news 10.http://www.dailymotion.com/video/x1j0hi9_nicolas-kaloy-no-10-2014_news

11. http://www.dailymotion.com/video/x1kepxg_nicolas-kaloy-no-11-2014_news

12. http://www.dailymotion.com/video/x1lgnfi_nicolas-kaloy-no-12-2014_news

13. http://www.dailymotion.com/video/x1onu9j_nicolas-kaloy-no-13-2014_lifestyle

14, http://www.dailymotion.com/video/x1qc9w4_nicolas-kaloy-no-14-2014_lifestyle

15. http://www.dailymotion.com/video/x1snh5a_nicolas-kaloy-no-15-2014_lifestyle

16. http://www.dailymotion.com/video/x1t6edl_nicolas-kaloy-no-16-2014_webcam

17. http://www.dailymotion.com/video/x1ts9ua_nicolas-kaloy-no-17- 2014_lifestyle

18. http://www.dailymotion.com/video/x1uc2vz_nicolas-kaloy-18-2014_lifestyle

ΣΗΜ. μπορείτε να παρακολουθήσετε ΟΛΕΣ τις εκπομπές μας αν κάνετε τις εξής κινήσεις:
ανοίγετε Google και γράφετε dailymotion.fr Ανω αριστερά γράφετε Nicolas Kaloy
Διαλέγετε την εκπομπή της προτιμήσεώς σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΔΩΣΤΕ σε όσους φίλους σας ενδιαφέρονται
euroleague.geneva@gmail.com – nicolas.kaloy@sunrise.ch
http://www.nicolaskaloy.comhttp://www.kaloyprizeinternational.com