Ναύαρχος Γεωργιάδης

Dear Captain Rigos,

Very many thanks for the most regretful in formation, of the loss of a rare and very active person.

With very best regards,

S. G.

Ναύαρχος Σωτήριος Γεωργιάδης