Καθ. Ιωάννα Αναστασοπούλου

Τί κρίμα να φύγει τέτοια εποχή που η φωνή του ήταν χρησιμη
.

Ιωάννα Αναστασοπούλου, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.