Καθ. Γεώργιος Κυριακού

Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του. Αιωνία του η μνήμη.
Ελπίζω η καθαρή του σκέψη να βρεί μιμητές.
Θα μας λείψει η εντυπωσιακή πνευματική διαύγεια ένος Ανθρώπου σε τόσο προχωρημένη ηλικία.
Μακάρι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα του.

.
Γεώργιος Κυριακού, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.