Δελτίο Τύπου του ΙΗΑ

   

International Hellenic Association (ΙΗΑ)

CLAYMONT, DELAWARE

USA


Πληροφορίες: ismartin797@gmail.com

Τηλ: 6974435509

Δεκέμβριος 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

==========

Έκδοσης Βιβλίου με τίτλο

Είμαστε Παιδιά του Ομήρου”

της Ισμήνης Κ. Μαρτίνη

.

Ο International Hellenic Association, με βάση τους Εθνικούς και Κοινωνικούς στόχους του, όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό του Συνδέσμου, και στο πλαίσιο της προσπάθειας διάδοσης και ενίσχυσης του Ελληνικού Πολιτισμού, προχώρησε στην έκδοση του βιβλίου “Είμαστε Παιδιά του Ομήρου” της Ισμήνης Κ. Μαρτίνη, Αποφοίτου του Τμήματος του ΕΑΠ “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” και μέλους του ΙΗΑ.

Πρόκειται για μία πρωτότυπη εργασία με αντικείμενο την συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση, ανά θεματική κατηγορία, των στοιχείων που συνθέτουν τον ομηρικό κόσμο. 

Η εργασία στοχεύει μέσα από την παράθεση των στοιχείων, να συμβάλλει στην προσπάθεια ανασύνθεσης του ομηρικού κόσμου στο σύνολό του, επιδιώκοντας συγχρόνως να αναδείξει τα στοιχεία εκείνα του Έλληνα ανθρώπου, τα οποία παρέμειναν αναλλοίωτα στον χρόνο.

Ειδικότερα, καταγράφονται:

1.τα στοιχεία που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον: αστρονομικά, μετεωρολογικά και γεωλογικά φαινόμενα, ουράνια σώματα,  στοιχεία του τοπίου της ξηράς αλλά και της θάλασσας, τα φυτά και τα ζώα.

2.τα αντικείμενα που κατασκευάζει ο ομηρικός άνθρωπος: αντικείμενα καθημερινής χρήσης,  αντικείμενα πολυτελούς κατασκευής,  τέχνεργα,  ενδύματα,  κτίσματα,  πλοία και όπλα.

3.οι πόλεις και οι τόποι.

Καταγράφονται οι ιδέες, οι αντιλήψεις, οι σκηνές που φωτογραφίζουν ιδιαίτερες στιγμές από τον καθημερινό βίο, αλλά και οι στιγμές που αποτυπώνουν με συγκλονιστικό τρόπο τα συναισθήματα και τον ανθρώπινο πόνο.

Το βιβλίο διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 

του ΑΜΑΖΟΝ

ΠΗΓΗ: International Hellenic Association