Δημοσιεύσεις σχετικά με πυρκαγιές από Πανεπιστήμιο Αιγαίου”,

Επιμέλεια: Ομότιμος καθηγητής Ι.Ν. ΧατζόπουλοsGeography of Natural Disasters (GoND) La

Geography of Natural Disasters Laboratory

Fighting Wildfire with Data

YourTube – Wild Fire prevation and Managment Information System

October. 2015-Today:  Post-Completion Dissemination, Service & Outreach

Geoportal of Natural Disasters

The Social  Context of Forest Fire Management on the Islands of Lesvos, Chios, and Samos in Greece

Χαρτογράφηση και Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση Καύσιμης Ύλης για ∆ιαχείριση Πυρκαγιών με Χρήση ∆ορυφορικών Εικόνων Υψηλής Ανάλυσης και Εργαλείων Γεωπληροφορικής

Virtual Fire

Aegis Wild Fire Prevation

Κυνηγετικός Οδηγός

.

Διδακτορική Διατριβή Χρήστου Βασιλάκου

Διδακτορική Διατριβή Ολγας Ν. Ρετσιλίδου