Βουλγαρική Κατοχή 1941-1944

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

————————————-

Έκθεσις  των κυριωτέρων γεγονότων των λαβόντων χώρας ειςτον Νομόν Δράμας κατά την διάρκειαν  τής Βουλγαρικής κατοχής ως και της δημιουργηθείσης συνεπεία τούτων καταστάσεώς του ……

 

 

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ

 

2. Η  ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ και ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Σελίδα – 1

Σελίδα – 2

Σελίδα – 3

Σελίδα – 4

Σελίδα – 5

Σελίδα – 6

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.