Επιστημονικές μελέτες – Scientific studies

 

GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF NATURAL GAS IN GREECE

The Journal of  Geochemical exploration.

THEAUTHIGENICMINERALSFORMEDFROMVOLCANICEMANATIONSAT SOUSSAKI, WEST ATTICA PENINSULA,GREECE

 Duffuse and  focused carbon dioxide and methane emissions from the Sousaki geothermal system, Greece

Hydrogen sulphide as a natural air contaminant in volcanic/ geothermal areas: the case of Sousaki, Corinthia (Greece)

Natural degassing of carbon dioxide and hydrogen sulphide and its environmental impact at Milos island Greece

Preliminary gas hazard evaluation in Greece

Trace elements mobility in soils from the hydrothermal area of Nisyros (Greece)

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΣΥΡΑΓΓΩΝ

 ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Σ.Γ.Υ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΕ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Το ταξίδι των Αργοναυτών, Ορφική εκδοχή  

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.