Εισφορές & Δωρεές

Καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Εισφορές μέσω PayPal

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ: 10 ευρώ.

SILVER: Δωρεά  11 έως 119 Ευρώ

GOLDEN: Δωρεά 120 έως 499 Ευρώ

PLATINUM: Δωρεά άνω των 500€

Το International Hellenic Association, ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός και μη κομματικός οργανισμός με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 4.000 μέλη ανά τον κόσμο -κυρίως ακαδημαϊκούς και άλλες πνευματικές προσωπικότητες, δέχεται προαιρετικές εισφορές ή δωρεές για την εξυπηρέτηση των διαφόρων προγραμμάτων του, από τα μέλη του ή και τρίτους. Το ΙΗΑ πάντως διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί κάποια δωρεά μη μέλους (τρίτου), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.