Τα Δύο παιδιά, Πανορμίτης και Ταξιάρχης, που ανοίγουν το Σχολείο ΨΕΡΙΜΟΥ και τα υποψήφια παιδάκια