Άη ΣΤΡΑΤΗ


Δήμος Αγίου Ευστρατίου

ΠΡΆΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΠΕ

Στην τελική ευθεία για το πρώτο αυτόνομο και ολοκληρωτικά “πράσινο” νησί

Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας. Ενεργειακά αυτόνομο το νησάκι του Άι Στράτης

Άη Στράτη: Πράσινη Ενέργεια Στην Καρδιά του Βορείου Αιγαίου

Άη Στράτης «Πράσινο Νησί» – Εγκατάσταση Ανεμογεννήτριας