Δωρεές για την ανακαίνιση του σχολείου ΨερίμουTo Internationalh Hellenic Association (IHA) ανάλαβε την ανακαίνιση του σχολείου και ανάπτυξη της Ψερίμου, εν συνεργασία με τον Σύλλογο μας και άλλους οργανισμούς. Θα πρέπει άτομα που προέρχονται από Ψέριμο, Κάλυμνο, Δωδεκάνησα, και Διασπορά, να βοηθήσουν αυτήν την προσπάθεια. 

Ο Σύλλογος Πολιτών Ψερίμου έχει αναλάβει 

1. Το πλακόστρωτο από Σχολείο μέχρι την νότια πόρτα της αυλής

2. Τρία αποδυτήρια αλλαγής ρούχων στην άμμο. 

4. Τέσσερα παγκάκια

5. Τουαλέτες 

Περιμένουμε την Βοήθεια σας. Ο λογαριασμός του συλλόγου μας είναι στην τράπεζα Πειραιώς με IBAN
.

 GR82 0172 7190 0057 1910 7719 558

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΨΕΡΙΜΟΥ

Ευχαριστώ.


Μιχάλης Αρβύθης 

Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτών Ψερίμου

Καλύμνιοι Διασποράs

Ψεριμιώτες Καλύμνιοι – Δωδεκανήσιοι