ΕΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ


Πυρόσβεση……………………..……14,000 Ευρώ
Container………………………….……2,000
Τουαλέτες…………………….………2,500
Panel για αυλές..2000+2000 = 4,000
Εξοπλισμός δραστηριοτήτω.5,000

TOTAL…………………….…..…..…….27,500.00