Δωρεές Υλικών, υπηρεσιών & εξοπλισμού

Σύλλογος Πολιτών Ψερίμου – Υπηρεσίες.