Παπαδοπούλου Μέλπο & Πηνελόπη

Μελπομένη Παπαδοπουλου, Φιλόλογος                             .

2022ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΗ

Παπαδοπούλου Μελπομένη του Βασιλείου, μικρασιατικής καταγωγής, γεννήθηκε στο Βραχάτι Κορινθίας, όπου ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές. Φοίτησε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα της Κλασικής Φιλολογίας και στη συνέχεια στο Ιστορικό – Αρχαιολογικό Τμήμα. Η εκπαιδευτική της διαδρομή αρχίζει στην Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph και τελειώνει στο Γυμνάσιο Βραχατίου στη θέση Διευθύντριας. Είναι μέλος της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου, ασχολείται με φιλολογικές δραστηριότητες.

Η Παπαδοπούλου – Γιαννουσά Πηνελόπη του Βασιλείου, μικρασιατικής καταγωγής, γεννήθηκε στο Βραχάτι Κορινθίας, όπου τελείωσε τις γυμνασιακές της σπουδές. Φοίτησε σε σχολή Λογιστικής και εργάστηκε σε θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας ΕΤΒΑ Α.Ε. Μέλος του πολιτιστικού συλλόγου “ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ” Μπολατίου, ασχολείται με θεατρικές δραστηριότητες.