ΔΩΡΕΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & PAYPAL του ΙΗΑ


PLATINUM (€10,000 & Over)


SILVER (€5,000 – €9,999)


GOLDEN (€1,000 – €4,999)


DONORS (€20 – €999)


Δωρεές Υλικών, Υπηρεσιών & εξοπλισμού.


Δωρεές Βιβλίων και σχολικού εξωπλησμού


Σημείωση: Εφόσον οι δωρεές υπερβούν το κόστος ανακαίνισης του σχολείου σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου Καλυμνίων, θα διατεθούν σε (εκτός μελέτης) άλλες ανάγκες του σχολείου όπως περίφραξη, παιδική χαρά,ηλιακός θερμοσίφωνας, εξοπλισμός σχολείου κ.α. καθώς και σε διάφορα απόλυτα αναγκαία έργα για την ανάπτυξη του ακριτικού νησιού, όπως φωτισμός περιφερειακού δρόμου, μικρά αποδυτήρια για κολυμβητές και επισκέπτες, τρεις εγκαταστάσεις για συσκευής νερού για το σώμα (ντούς) κ.α.