ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα της σειράς Ελληνική Παιδεία

που παρουσίασε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος

Αν θέλετε να λάβετε το υλικό που αναπτύχθηκε για κάθε διάλεξη

ζητήστε το από τον καθηγητή στο ηλ.ταχυδρ. ihatz@aegean.gr

Oι διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν από 18 Σεπτεμβρίου 2021 

μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2021, βρίσκονται στο διαδίκτυο:

Διάλεξη-1: https://youtu.be/0aJDyQxkBPI

Διάλεξη-2: https://youtu.be/GEwmb2dVT14

Διάλεξη-3: https://youtu.be/kS8p5iRbbFs

Διάλεξη-4: https://youtu.be/5Vq9DXKXp9o

Διάλεξη-5: https://youtu.be/2GmYZdLuWUc

Διάλεξη-6: https://youtu.be/LejG0CWvMgo

Διάλεξη-7: https://youtu.be/5fTiZaG3a3U

Διάλεξη-8: https://youtu.be/CiAtO9VM5gw

Διάλεξη-9: https://youtu.be/Lkj9rtWnyHk

Διάλεξη-10: https://youtu.be/B9amX6qTbwk

Διάλεξη-11: https://youtu.be/u9-VN254-4o

Διάλεξη-12: https://youtu.be/OxhET48QG8g

Διάλεξη-13: https://youtu.be/bhKQ0v5EE74

Διάλεξη-14: https://youtu.be/5hrwTioUhNI

Τα βίντεο είναι δημόσια και μπορείτε να τα κατεβάσετε ως εξής:

Βάλτε στο διαδίκτυο (με  copy/paste) τη διεύθυνση:

και μετά Enter

Στη θέση <Search or paste Youtube link here> βάλτε με copy/paste τη

διεύθυνση μιάς από τις πιο πάνω διαλέξεις και πατήστε <Convert>

Πατήστε το <Get link> και μετά <Download>

Κάντε πλοήγηση και επιλέξτε ένα υποκατάλογο στο σκληρό σας δίσκο

για να αποθηκεύσετε το βίντεο και πατήστε το πλήκτρο για αποθήκευση

Σε λίγα λεπτά θα έχει αποθηκευτεί.