ΟΜΙΛΙΕΣ


” Εκατό χρόνια μετά την ατιμώρητη Γενοκτονία”

Ιωνία…Ενθύμημα… Επωδός

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ ΜΕΣΑ AΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Αλήθεια για την Καταστροφή της Σμύρνης μέσα από τις Μαρτυρίες του Τζωρτζ Χόρτον

Η Μικρασιατική Μαγνησία του Σιπύλου (975 π.Χ. – 1922 μ.Χ.)

Η Μικρασιατική Κληρονομιά  και οι νεότερες γενιές


Η Μικρασιάτισσα Γυναίκα και τα παιδιά της

Πως Απέθανεν η Μικρά Ασία

Our GREEK ASIA MINOR Heritage

Η μητέρα Καππαδοκία των ζωντανών μνημείων