ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 16/11/21


ΙΗΑ – Μικρά Ακριτικά Νησιά

(Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι, Αρκιοί, Ψέριμο, Τέλενδο, Θύμαινα)

(Περίοδος 29/10/21 – 15/11/21)

ΠΡΟΣ

Στρατηγό Αλκιβιάδης Στεφανής
Επίτιμος Αρχηγός Στρατού, πρώην Υφ. Εθν. Άμυνας,
κα Μερόπη Υδραίου
Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας,
καθ. Δημήτριος Μεταλληνός
Πρόεδρος Δ. Σ. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων.
κ. Αλέξανδρος Κατέχης
Αντιδήμαρχος Ερείκουσας
κ. Δημήτριος Διακομιχάλης
Δήμαρχος Καλύμνου,
κ. Ελευθέριος Πέντες
Δήμαρχος Πάτμου,
Captain Ευάγγελος Ρήγος
Πρόεδρος International Hellenic Association (IHA)
Dr. -Ing. Θεόδωρος Σπαθόπουλος
Συντονιστής Επιτροπής ΙΗΑ για τα μικρά ακριτικά νησιά,
κ. Παναγιώτης Λιάτσος
Υπεύθυνος Υποεπιτροπής Ιονίου,
π. Σωτήριος Πράσινος
Υπεύθυνος Υποεπιτροπής Αιγαίου,
κ. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος
Πρέσβης επί Τιμή, μέλος ΙΗΑ
κα Αικατερίνη Καψή Μέλος ΙΗΑ

Κοιν: Πρόεδρο Δημοκρατίας, κα. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

15η ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

30/10/21 GRIEHENKANDHILVE, Αυστριακή ΜΚΟ, παρέδωσε στην  Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρα και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ, κα. Μερόπη Υδραίου ιατροφαρμακευτική βοήθεια για τους Οθωνούς, Ερείκουσα και Μαθράκι  και εκπαιδευτικά εφόδια για τα σχολεία της Ερείκουσας και Μαθρακίου. Επίσεις έδοσαν χρηματικά επιδόματα σε 4 οικογένειες (2 στα Διαπόντια και 2 στους Αρκιούς 

2/11/21 ΜΑΘΡΑΚΙ :  Άρθρο της Δασκάλας Μαθρακίου Ελευθερίας Βύζα.

              Συγκίνηση και υπερηφάνεια μπροστά στην εικόνα της παρέλασης που πραγματοποίησε ο μικρός μου μαθητής  

5/11/21. Πρόταση αδελφοποίησης από ODYSSEY CHARTER SCHOOL OF DELAWARE, USA  με 2,000 μαθητές προς σχολεία Μαθρακίου,   Ερείκουσας, Τελένδου, Θυμαινας. Εκπαιδευτικός επικοινωνίας η Καθ. Μαρίνα Ματθαιουδάκη.

8/11/21 ΚΑΛΥΜΟΣ Ανακοίνωση Δημάρχου κ. Δημήτρη Διακομιχάλη για διαγωνισμό ύψους 130,0000 ευρώ για την επισκευή του  σχολείου της Τελένδου 

9/11/21 ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ: Άρθρο της πρώην Δασκάλας Ερείκουσας, Ευρυδίκη. Παπαγεωργίου τύτλος

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ: home is where your heart  is

9/11/21 ΦΟΥΡΝΟΙ:  Πρόσκληση κ.Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου, Πρέσβη ε.τ. προς Δήμαρχο Φούρνων  κ. Ιωάννη  Μαρούση.

9/11/21 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ: Πρόσκληση  κ.Λεωνίδα Χρύσανθόπουλου Πρέσβη ε.τ. προς Δήμαρχο  Αγαθονησίου Ευάγγελον Κοττόρο.

9/11/21 ΘΥΜΑΙΝΑ: Προσεκλήθει το Σχολείο Θύμαινας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΙΗΑ Μικρών Ακριτικών Νήσων. Δασκάλα επαφής η κ. Ουράνια Κάππου. Εζητήθησαν  ανάγκες σχολείου. Άρθρο για Θύμαινα μαι ανάγκες νησιού.

12/11/21.  Αναφορά πρακτηκών  διαδικτυακής συνάντησης από  Συντονιστή. Θεόδωτο Σπαθόπουλο.

15/11/21.   Απεστάλη ενημερωτική  Επιστολή προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως επροτάθει  από τον Στρατηγό Α. Στεφανή

ΕΚΚΡΕΜΗ —————

  1. ΚΙΝΑΡΟΣ – Τηλέφωνο Κυρά Ρηνιώς
  2. Τροχόσπιτο για τον νέο κάτοικο Αρκιών Γεώργιο Τομλίδη


INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION