Ανάγκες σχολικού κτηρίου

Σε κτιριακή εγκατάσταση :
1. Αλλαγή κτιρίου και επισκευή του παλιού κτιρίου ( το παλιό σχολείο δεν χρησιμοποιείται και γίνεται φιλοξενία του σχολείου στον χώρο της κοινότητας )
2. Ανάγκη διαχωρισμού του σχολικού χώρου με τον χώρο της κοινότητας ( είναι μια ενιαία αίθουσα αυτή την στιγμή στην οποία συστεγάζεται και το σχολείο και η κοινότητα ). 
3. Αλλαγή σε πόμολα της πόρτας εισόδου