Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης

Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 27.12.1969 – Αθήνα.

Σχολική μόρφωση: Κλασικό Λύκειο Αναβρύτων (1984-1987) / Γυμνάσιο Αναβρύτων κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, 2 χρόνια οικότροφος (1981-1984) / Δημοτικό Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής (1975-1981).

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991). Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης (1993). Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999).

Επαγγελματική κατάσταση: Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. – Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. 18182).  

Ακαδημαϊκή εξέλιξη: Ειδικός Επιστήμων Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. (2003-2004). Λέκτωρ Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. (2004-2011). Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. (2011-2016, Μονιμοποίηση: 2015). Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. (2017-2021). Παραίτηση: 3 Φεβρουαρίου 2021

Ξένες γλώσσες: Γερμανική (Großes Deutsches Sprachdiplom für Ausländer: 1995 / Επάρκεια) – Αγγλική.

Ι. ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Η ρητορική του εκβιασμού στην εποχή της ελληνικής οικονομικής κρίσης, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016, σελ. XΙΙΙ + 57.

2. Εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα Ποινικού Δικαίου – Από την πράξη στη θεωρία, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014, σελ. XV + 338. 

3. Απάτη και Εκβίαση: Ομοιότητες – Διαφορές – Διασταυρώσεις, Αθήνα 2014, εκδ. ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. XX + 422.

4. Δόλος: Θεμελίωση και αποκλεισμός του στο Ποινικό Δίκαιο, 2η έκδοση, Αθήνα 2014, εκδ. ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. XIV+360.

5Τραγικά διλήμματα στην εποχή του “πολέμου κατά της τρομοκρατίας”. Από την σανίδα του Καρνεάδη στο “Ποινικό Δίκαιο του εχθρού”, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2010, σελ. 499.

6Στοιχεία Ποινικού Δικαίου – Γενικό Μέρος, Αθήνα 2007, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, σελ. 550.

7Το Ποινικό Δίκαιο μέσα από 20 προβλήματα εφαρμοσμένης θεωρίας – Γενικό Μέρος, Αθήνα 2005, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, σελ. 316.

8Δόλος: Θεμελίωση και αποκλεισμός του στο Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα 2003, εκδ. ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. XIV+296 (Υποτροφία Ι.Κ.Υ.).

9. Απαγόρευση αναδρομής και αντικειμενικός καταλογισμός – Κατανομή ποινικής ευθύνης επί αιτιώδους συμβολής περισσοτέρων στο εγκληματικό αποτέλεσμα, Αθήνα 1999, εκδ. ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. XVIII + 307 (Υποτροφία Ι.Κ.Υ. / Υποτροφία Erasmus).

● Από την τρομοκρατία στην πανδημία: Υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις στον “πόλεμο κατά του αόρατο εχθρού” (υπό δημ.). 

Β. ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ

● Σχολιασμός των λόγων αποκλεισμού του αδίκου (άρ. 20-25 ΠΚ), εις: Α. Χαραλαμπάκη (επιμ. έκδ.), Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Τόμος Ι, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 3η έκδ., 2018· 2η έκδ., Αθήνα 2014· 1η έκδ., Αθήνα 2011.

● Σχολιασμός του άρ. 7 ΕΣΔΑ (υπό δημοσίευση στον συλλογικό Τόμο υπό την επιμ. Ξ. Κοντιάδη / Ι. Σαρμά, εκδ. Σάκκουλα Θεσσαλονίκης).

ΓΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

2020

● Konvergenzen und Divergenzen zwischen dem neuen griechischen StGB und dem deutschen StGB im Bereich der Strafrechtsdogmatik, ZStW 2019, τεύχος 4, σελ. 1205-1227.

2019

1. «Υπόθεση Marfin»: Εξ αμελείας διευκόλυνση δόλιων εγκληματικών πράξεων;, The Art ofCrime, τεύχος Νοεμβρίου 2019.

2. Η πατερναλιστική ιδεολογία ως εξηγητικό πρότυπο του Ποινικού Δικαίου, ΠοινΧρ 2019, σ. 561-574.

3. „Das Christbrot”: Eine „entgleiste Giftmordfalle” griechischer Art, Τιμητικός Τόμος Urs Kindhäuser, 2019, εκδ. Nomos, σ. 573-583.

4. Πρεμιέρα των αντενδεικτών του ενδεχόμενου δόλου στο ποικιλόχρωμο φόντο της αρεοπαγιτικής νομολογίας, ΠοινΧρ 2019, σ. 401-408.

2018

● Περί της εννοίας της κερδοσκοπίας, ΠοινΧρ 2018, σελ. 727-732.

2017

1. Beteiligung am “Russischen Roulette”: Bemerkungen zur griechischen und deutschenRechtslage, Τιμητικός Τόμος Ulfrid Neumann, εκδόσεις C. F. Müller, 2017, σελ. 1053-1072.

2. Περί του διαζευκτικού δόλου ανθρωποκτονίας και της αμυντικής αντίδρασης αστυνομικού υπαλλήλου σε ένοπλη ληστεία εναντίον τρίτου, ΠοινΧρ 5/2017, σελ. 395-400

3. Συνιστά εξ ευηθείας απρόσφορη απόπειρα απάτης η πώληση ενός “ψευτο-iphone” σε πολύ χαμηλή τιμή;, ΠοινΔικ 3-4/2017, σελ. 225-231.

2016

1. Η σωματική κακοποίηση παιδιού υπό το πρίσμα του ανθρωποκτόνου δόλου, ΠοινΔικ 11/2016, σελ. 993-1000.

2. Κατανομή ποινικής ευθύνης επί αμελών παραλείψεων πλειόνων ειδικών και ειδικευόμενων ιατρών. Όταν η οξεία σκωληκοειδίτιδα συγχέεται με εμπύρετη γαστρεντερίτιδα, ΠοινΧρ 7/2016, σελ. 489-495.

3. Περί του εγκλήματος της έκδοσης ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων σε μια περίπτωση (πρόσφορης;) απόπειρας ιατρικής απάτης. Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 288/2015, ΠοινΧρ 9/2016, σελ. 715-720.

4“Θανατηφόρα αντίσταση” παραβάτη οδηγού κατά αστυνομικού: Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο ή/και κάτι άλλο;, ΠοινΔικ 1/2016, σελ. 23-35.

5Περί της απωθήσεως της παράστασης του εγκληματικού αποτελέσματος από την συνείδηση του δράστη (Λίγες ακόμη σκέψεις για τον ενδεχόμενο δόλο εξ αφορμής της ΑΠ 268/2014), ΠοινΧρ 1/2016, σελ. 75-79.

2015

● Σχετικά με την απόπειρα εκβίασης επιχειρήσεων μέσω της απειλής νόμιμης ενέργειας εκ μέρους δημοσίου υπαλλήλου που λαμβάνει προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ΠοινΧρ 2015, σελ. 397-400.

2014

1. Προπληρωμή κατόπιν εξαπατήσεως για την προσφορά παράνομης υπηρεσίας: Αρεοπαγιτική σιωπή εκατό ετών στο έγκλημα της απάτης, ΠοινΧρ 2014, σελ. 716-720.

2. Δογματικές στρεβλώσεις στο έγκλημα της απάτης περί τις ασφάλειες, ΠοινΧρ 2014, σελ. 487-493.

3. Βασανιστήρια για την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης: Απολύτως απαγορευμένα ή κατ’ εξαίρεσιν επιτρεπτά;, Νομικό Βήμα 62 (2014), σελ. 1784-1809.

2013

1. “Απατηλή προειδοποίηση”: Ένας ύπουλος τρόπος περιουσιακής προσβολής, ΠοινΧρ 2013, σελ. 721-729. 

2. Ειδικά ζητήματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σύμφωνα με τον νέο νόμο 4139/2013, ΠοινΔικ 2013, σελ. 789-799.  

2012

1. Συνιστά κλοπή η άνευ δικαιώματος ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ;, ΠοινΔικ 2012, σελ. 390-396 = ΤιμΤομ Χ. Δέδε, 2013, σελ. 77-92.

2. Η ολιγοχρόνια κατακράτηση του θύματος ως μέσο για την ανάκτηση της ελευθερίας του δράστη, ΠοινΔικ 2012, σελ. 584-588.

2010

1. Προβολή “στημένων” τηλεπαιχνιδιών και επίκληση υπερφυσικών δεξιοτήτων ως τρόποι εξαπάτησης –Ελλιπείς και στρεβλές νομολογιακές προσεγγίσεις στο έγκλημα της απάτης–, ΠοινΔικ 2010, σελ. 1332-1344.

2. Ληστοειδής εκβίαση με χρήση απόλυτης βίας;, Τιμ. Τόμ. Κ. Δ. Σπινέλλη, 2010, σελ. 1045-1072.

2009

1. Εποστρακισμός βλήματος και απόκλιση αιτιώδους διαδρομής, ΠοινΔικ 2009, σελ. 900-910 = ΤιμΤομ Α. Καρρά, 2010, σ. 23 κ.ε.

2. Χρήζουν οι επιπόλαιοι της ποινικής προστασίας του άρθρου 386 ΠΚ;, ΠοινΧρ ΝΘ΄ (2009), σελ. 686-699.

3. Πρόκληση και προκληθείσα πρόκληση της επιθέσεως στο πλαίσιο των κοινωνικοηθικών περιορισμών της άμυνας, ΠοινΧρ ΝΘ΄ (2009), σελ. 291-303.

4. Πολίτες – Εχθροί – Κουκουλοφόροι, ΠοινΔικ 2009, σελ. 615-625 = ΤιμΤομ Στ. Αλεξιάδη.

5. Το φινάλε της υπόθεσης ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ: Ένα πραγματικό και νομικό ναυάγιο, ΠοινΔικ 2009, σελ. 550-555.

2008

1. Λίγες ακόμη σκέψεις για την διάκριση ανάμεσα στην ενέργεια και την παράλειψη, ΠοινΧρ ΝΗ΄ (2008), σελ. 858-864.

2. Απειλή νόμιμης συμπεριφοράς για την επίτευξη άσχετού σκοπού – Μια παρεξήγηση contrareum στα εγκλήματα της παράνομης βίας και της εκβίασης–, ΠοινΔικ 2008, σελ. 1069-1082 = ΤιμΤομ Ά. Μπενάκη-Ψαρούδα, 2008, σελ. 71-100.

3. Δυσκρασία του παθόντος και ποινική ευθύνη του δράστη για τον προκληθέντα θάνατο – Όταν ο Άρειος Πάγος εστιάζει μονόφθαλμα στην imputatio facti, ΠοινΔικ 2008, σελ. 1164-1170.

4. “Γνήσια” και “οιονεί ρώσικη ρουλέτα”: Ποινική ευθύνη από (ακατ)ανόητα παιχνίδια με περίστροφο, ΠοινΔικ 2008, σελ. 609-622.

5. Περί της “απειλής σπουδαίου και άμεσου κινδύνου” ως τρόπου τελέσεως του βιασμού, ΠοινΧρ ΝΗ΄ (2008), σελ. 293-304.

6. Υπόθεση Josef Fritzl: Ένα τερατώδες κοκτέιλ αρπαγής και αιμομιξίας –Όταν τα παιδιά του πατέρα έχουν για μητέρα την κόρη του–, Συνήγορος 67/2008, σελ. 46-49.

2007

1. Η έννοια της παρούσας επίθεσης στην άμυνα – Ταυτοχρόνως: Επιτρέπεται άμυνα κατά του κλέφτη που διαφεύγει με τα κλοπιμαία;, ΠοινΧρ ΝΖ΄ (2007), σελ. 20-32.

2. Προβληματισμοί για την παράλειψη και την προβλεψιμότητα στην υπόθεση Falcon, ΠοινΔικ 2007, σελ. 677-680.

3Ασύμμετρος πόλεμος, αδήλωτοι εχθροί και ήρωες, Συνήγορος 2007, σελ. 56-58.

4Το δυστύχημα στον ποταμό Λούσιο: Culpa aut casum sentit dominus?, Συνήγορος 2007, σελ.52-54.

2006

1. Recklessness, αδιαφορία, υπαιτιότητα. Μια προσπάθεια αντίκρουσης των “αιρετικών” απόψεων για την εισαγωγή τρίτης μορφής υπαιτιότητας στο ελληνικό ποινικό δίκαιο, ΠοινΧρ ΝΣΤ΄ (2006), σελ. 5-17.

2. Η προστασία της περιουσίας στο πλαίσιο παράνομων ή ανήθικων συναλλαγών, ΠοινΔικ 2006, σελ. 895-907 = ΤιμΤομ Ι. Μανωλεδάκη, 2007, σελ. 177-203.

3Περί της εννοίας του όπλου κατά το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 2168/1993, ΠοινΔικ 2006, σελ. 987-992.

4. Η παράκαμψη του άρθρου 15 ΠΚ ως επανεμφανιζόμενο κρούσμα στην αρεοπαγιτική νομολογία, ΠοινΔικ 2006, σελ. 556-560.

2005

1. Ο θάνατος του θύματος από έμφραγμα ως (καταλογιστό;) αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του δράστη, ΠοινΔικ 2005, σελ. 1193-1205.

2. Παράνομη στάθμευση και εξ αμελείας ποινική ευθύνη οδηγού επί αυτοκινητικού ατυχήματος: προστατευτικός σκοπός του κανόνα Δικαίου και αντικειμενικός καταλογισμός, ΠοινΧρ ΝΕ΄ (2005), σελ. 577-588.

3Ναυάγιο ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ: Η αρχή του τέλους (ή το τέλος μιας νέας αρχής) για τον ενδεχόμενο δόλο;, ΠοινΧρ ΝΕ΄ (2005), σελ. 363-372.

4. Αυτοδιακινδύνευση του θύματος versus εγγυητική θέση του δράστη, ΠοινΔικ 2005, σελ. 1381-1384.

5Η παρουσία στον τόπο του εγκλήματος ως περίπτωση απλής συνέργειας, ΠοινΔικ 2005, σελ.944-946.

2004

● Πολύνεκρα δυστυχήματα: λόγος για αυστηρότερη τιμώρηση των αμελών;, Συνήγορος 2004, σελ. 482-484.

2003

1. Σωστικές επεμβάσεις για την αποτροπή του εγκληματικού αποτελέσματος και ευθύνη του δράστη, ΤιμΤομ Ν. Ανδρουλάκη, 2003, σελ. 29-64.

2. Δυστυχήματα και ενδεχόμενος δόλος: Magna culpa dolus est;, Συνήγορος 2003, σελ. 208.

3Υπόθεση Σορίν Ματέι: Μια περίπτωση “απαγόρευσης αναδρομής”;, ΠοινΧρ ΝΓ΄ (2003), σελ.470-474.

4Ο “κολοβός” ενδεχόμενος δόλος στην ελληνική νομολογία, ΠοινΧρ ΝΓ΄ (2003), σελ. 174-180.

2002

1Σκέψεις για τον γενικό δόλο και τον βρασμό ψυχικής ορμής σε μια περίπτωση οιονεί διευρυμένης απόπειρας αυτοκτονίας, ΠοινΧρ ΝΒ΄ (2002), σελ. 565-574.

2Η (μη) διαρκώς τεταμένη προσοχή των οδηγών: μια “εύκολη” αλλά επικίνδυνη λύση ελλείψει προσδιορισμού της “ακριβούς ταχύτητας”, ΠοινΧρ ΝΒ΄ (2002), σελ. 380-384.

2001

1. Εκμετάλλευση εσφαλμένης καταχώρισης πιστωτικού υπολοίπου: Απάτη με αθέμιτη παρασιώπηση;, ΠΛογ 2001, σελ. 1671-1677. 

2Η προστασία των μαρτύρων κατά το άρθρο 9 Ν. 2928/2001, ΠοινΧρ ΝΑ΄ (2001), σελ. 1045.

3H “στενή σχέση” μεταξύ βασικού εγκλήματος και βαρύτερου αποτελέσματος στην θανατηφόρο σωματική βλάβη, ΠοινΧρ ΝΑ΄ (2001), σελ. 851-856.

2000

● “Ασήμαντη κατακράτηση”: minima non curat praetor;, ΠοινΧρ Ν΄ (2000), σελ. 89-92 = Αντεγκληματική Πολιτική IV, επιμ. εκδ. Ν. Κουράκη, σελ. 19-29.

1999

1Αποκοπή πτερυγίου του ωτός: μια περίπτωση βαρείας ή απλής σωματικής βλάβης;, ΠοινΧρ ΜΘ΄ (1999), σελ. 1072-1076.

2Υπαναχώρηση από απόπειρα βιασμού μετά την υπόσχεση του θύματος για μεταγενέστερη συνεύρεση με τον δράστη, ΠοινΧρ ΜΘ΄ (1999), σελ. 208-217.

1998

● Περί της εκουσίας αναλήψεως προστατευτικών καθηκόντων στο διά παραλείψεως τελούμενο έγκλημα, ΠοινΧρ ΜΗ΄ (1998), σελ. 843-847.

1997

● Σκέψεις για την «αρχή της εμπιστοσύνης» στο Ποινικό Δίκαιο, ΠοινΧρ ΜΖ΄ (1997), σελ.1219-1226. 

1996

● Eίναι δικαιολογημένη η άμυνα από πρόσωπο που προκάλεσε την επίθεση του θύματος διά της κοινωνικοηθικά επιλήψιμης συμπεριφοράς του;, ΠοινΧρ ΜΣΤ΄ (1996), σελ. 1544-1549.

ΔΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

2019

● ΑΠ 1594/2017 ΠοινΧρ 2019, σελ. 259-261.

2018

● ΑΠ 280/2018 ΠοινΧρ 2018, σελ. 746-748.

● ΣτρΑθ 252/2017 ΠοινΧρ 2018, σελ. 485-488.

● ΑΠ 1336/2016 ΠοινΧρ 2018, σελ. 285-286.

● ΑΠ 1759/2016 Ποινχρ 2018, σελ. 110-112.

2017

● ΑΠ 909/2016 ΠοινΔικ 8-9/2017, σελ. 780-783. 

● ΜΟΔ Ηλείας 10/2014 και ΜΟΕφΠατρ 122/2016 ΠοινΔικ 6/2017, σελ. 551-555. 

2016

● ΑΠ 457/2015 ΠοινΔικ 3-4/2016, σελ. 271-281.

● ΑΠ 138/2015 ΠοινΧρ 2016, σελ. 266-267.

● AΠ 602/2014 ΠοινΧρ 2016, σελ. 108-112.

2015

● ΑΠ 1088/2013 ΠοινΧρ 2015, σελ. 133-135.

● ΤριμΠλημΝαξ 51/2014 ΠοινΧρ 2015, σελ. 70-72.

2014

● ΑΠ 740/2013 ΠοινΧρ 2014, σελ. 429-430.

● ΑΠ 281/2013 ΠοινΧρ 2014, σελ. 122-124.

● ΑΠ 282/2013 ΠοινΧρ 2014, σελ. 59-62.

2013

● ΑΠ 378/2013 ΠοινΧρ 2013, σελ. 729-733.

● ΑΠ 1549/2012 ΠοινΧρ 2013, σελ. 260-263.

● ΜΟΔΜυτιλ 59/2011 ΠοινΔικ 2013, σελ. 304-306.

2012

● ΑΠ 296/2012 ΠοινΔικ 2012, σελ. 1054-1056 (από κοινού με Π. Χριστόπουλο).

● ΑΠ 1782/2011 ΠοινΔικ 2012, σελ. 1058-1062.

● ΑΠ 842/2011, ΠεντΑναθΔικ 529/2011, ΜΟΕφΑθ 105, 106, 109, 110/2008, ΜΟΔΛαρ 60-65/2004 ΠοινΔικ 2012, σελ. 869-873.

● ΤρΠλημΛαμ 1030/2009 ΠοινΔικ 2012, σελ. 687-689.

● ΑΠ 1032/2011 ΠοινΧρ 2012, σελ. 273-275.

● ΑΠ 1006/2011 ΠοινΧρ 2012, σελ. 189.

● ΑΠ 720/2011 ΠοινΔικ 2012, σελ. 195.

● ΑΠ 556/2011 ΝοΒ 2012, σελ. 352.

● ΑΠ 552/2011 ΝοΒ 2012, σελ. 963-967.

● ΑΠ 542/2011 ΠοινΧρ 2012, σελ. 107-108.

● ΑΠ 1070/2010 ΠοινΔικ 2012, σελ. 297-300.

2011

● ΑΠ 119/2011 ΠοινΔικ 2011, σελ. 1173

● ΑΠ 1942/2010, 1858/2010, 1950/2009 ΠοινΔικ 2011, σελ. 944

● ΑΠ 2045/2010 ΠοινΔικ 2011, σελ. 1067

● ΑΠ 1673/2010 ΠοινΧρ 2011, σελ. 665

● ΑΠ 1625/2010 ΠοινΧρ 2011, σελ. 605

● ΑΠ 1294/2010 ΝοΒ 2011, σελ. 2352

● ΑΠ 1222/2010 ΠοινΧρ 2011, σελ. 362-366.

● ΑΠ 298/2010 ΠοινΔικ 2011, σελ. 285-287.

● ΑΠ 1686/2009 ΠοινΔικ 2011, σελ. 23-25.

2010

● Yπό την ΟλομΑΠ 4/2010 ΠοινΧρ Ξ΄ (2010), σελ. 726-728.

● Υπό την ΜΟΕφΑθ 359-360/2010 ΠοινΔικ 2010, σ. 964-966.  

● Υπό την ΓνωμΑΠ Γ. Σανιδά ΠοινΔικ 2010, σ. 1004-1006 (από κοινού με τον Γ. Μπέκα).

● Υπό την ΑΠ 1496/2009 Πειραϊκή Νομολογία 2010, σ. 234-235.  

● Υπό την ΑΠ 1262/2009 ΠοινΧρ Ξ΄ (2010), σ. 468-472.

● Υπό την ΑΠ 1082/2009 ΠοινΧρ Ξ΄ (2010), σ. 375-376.

● Υπό την ΑΠ 680/2009 ΠοινΔικ 2010, σ. 399-402 (από κοινού με τον Στ. Παύλου).

● Υπό την ΑΠ 956/2009 ΠοινΔικ 2010, σ. 671-672.

● Υπό την ΑΠ 351/2009 Πειραϊκή Νομολογία 2010, σ. 89-90.

● Υπό την ΑΠ 35/2009 ΠοινΔικ 2010, σ. 159-161.

2009

● Υπό την ΑΠ 408/2009 ΠοινΧρ ΝΘ΄ (2009), σελ. 886-887.

 Υπό την ΑΠ 1358/2008 ΠοινΔικ 2009, σελ. 1193-1195.

● Υπό το βούλ. ΑΠ 923/2008 ΠοινΧρ ΝΘ΄ (2009), σελ. 620.

● Υπό το βούλ. ΑΠ 1335/2007 ΠοινΔικ 2009, σελ. 577-578.

● Υπό την ΑΠ 1244/2007 ΠοινΔικ 2009, σελ. 569-573.

● Υπό το βούλ. ΑΠ 1633/2008 ΠοινΧρ ΝΘ΄ (2009), σελ. 790-794.

● Υπό την ΑΠ 378/2008 ΠοινΔικ 2009, σελ. 142-146.

● Υπό το βούλ. ΑΠ 1649/2008 ΠοινΔικ 2009, σελ. 9-12.

● Υπό το βούλ. ΣυμβΠλημΑθ 2311/2009 ΕισΠροτ Δ. Πιέρρου ΠοινΔικ 2009, σελ. 1378-1380.

● Υπό το βούλ. ΣυμβΠλημΚατερ 31/2008 ΕισΠροτ Χρυσάνθης Λαθήρα ΠοινΧρ ΝΘ΄ (2009), σελ. 173-176

● Υπό το βούλ. ΣυμβΕφΑθ 1025/2007 ΠοινΔικ 2009, σελ. 564-565.

2008

● Υπό τις ΑΠ 233/2008, ΑΠ 1720/2007 και ΑΠ 1683/2007 ΠοινΔικ 2008, σελ. 991 κ.ε.

 Υπό την ΑΠ 433/2008 ΠοινΔικ 2008, σελ. 1462-1464.

● ΣυμβΠλημΑθ 1823/2008 ΕισΠροτ Ι. Παπαδάκη ΠοινΔικ 2008, σελ. 1433-1434.

● Υπό την ΑΠ 1781/2007 ΠοινΔικ 2008, σελ. 827.

● Υπό την ΑΠ 1920/2007 ΠοινΔικ 2008, σελ. 141.

● Υπό την ΑΠ 1062/2007 ΠοινΧρ ΝΗ΄ (2008), σελ. 407-410.

● Υπό την ΑΠ 2130/2007 ΠοινΧρ ΝΗ΄ (2008), σελ. 876-878.

● Υπό το βούλ. ΣυμβΠλημΑθ 699/2008 ΠοινΔικ 2008, σελ. 698.

● Υπό το βούλ. ΣυμβΠλημΠατρ 163/2007 ΠοινΔικ 2008, σελ. 298.

 Υπό το βούλ. ΣυμβΕφΘεσ 1598/2006 ΕισΠροτ Π. Ραπτόπουλου ΠοινΧρ ΝΘ΄ (2009), σελ.563-564.

● Υπό την ΠραξΑρχειοθΕισΠρωτΘεσ της 21.1.2008, ΠοινΔικ 2008, σελ. 1033

2007

Υπό την ΑΠ 2008/2007 ΠΛογ 2007, σελ. 1519-1522.

2006

● Υπό την ΑΠ 757/2006 ΝΖ΄ (2007), σελ. 217-219.

● Υπό την ΑΠ 1269/2006 ΠοινΔικ 2006, σελ. 834-835.

● Υπό την ΑΠ 1193/2006 ΠοινΔικ 2006, σελ. 1121-1123.

2005

● Υπό την ΑΠ 2032/2004 ΠοινΔικ 2005, σελ. 813-815.

● Υπό την ΑΠ 1692/2004 ΠοινΔικ 2005, σελ. 1116-1118.

● Υπό την ΑΠ 861/2004 ΠοινΧρ ΝΕ΄ (2005), σελ. 409-410.

● Υπό την ΑΠ 759/2004 ΠοινΧρ ΝΕ΄ (2005), σελ. 505-506.

● Υπό την ΑΠ 706/2004 ΠοινΧρ ΝΕ΄ (2005), σελ. 242-245.

2004

● Υπό την ΑΠ 1926/2004 ΠοινΔικ 2004, σελ. 810-813.

● Υπό την ΑΠ 2445/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄ (2004), σελ. 911-913.

● Υπό την ΑΠ 2292/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄ (2004), σελ. 893-896.

● Υπό την ΑΠ 1596/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄ (2004), σελ. 600-604.

● Υπό την ΑΠ 1483/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄ (2004), σελ. 423-425.

● Υπό την ΑΠ 1465/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄ (2004), σελ. 412-414.

● Υπό την ΑΠ 1172/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄ (2004), σελ. 312-313.

● Υπό το βούλ. ΣυμβΠλημΠειρ 1125/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄ (2004), σελ. 269-270.

● Υπό την απόφ. ΠλημΑθ 63428/2003 ΠοινΧρ ΝΔ΄ (2004), σελ. 62-64.

2003

● Υπό τις ΑΠ 1469/2003 και ΑΠ 64/2003 ΠοινΧρ ΝΓ΄ (2003), σελ. 1075 

● Υπό την ΑΠ 1/2003 ΠοινΧρ ΝΓ΄ (2003), σελ. 974

● Υπό την ΑΠ 234/2003 ΠοινΧρ ΝΓ΄ (2003), σελ. 932

● Υπό το βούλ. ΣυμβΠλημΑθ 5105/2003 ΠοινΧρ ΝΓ΄ (2003), σελ. 938

● Υπό την ΑΠ 2004/2002 ΠοινΧρ ΝΓ΄ (2003), σελ. 737

2002

● Υπό την ΑΠ 2057/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄ (2002), σελ. 801.

● Υπό την ΑΠ 1983/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄ (2002), σελ. 789.

● Υπό την ΑΠ 1997/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄ (2002), σελ. 792.

● Υπό το βούλ. ΕφΑθ 911/2002 ΠοινΧρ ΝΒ΄ (2002), σελ. 731.

● Υπό το βούλ. ΠλημΧαλκιδικ 65/2002 ΠοινΧρ ΝΒ΄ (2002), σελ. 663.

● Υπό την ΑΠ 1584/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄ (2002), σελ. 621.

● Υπό την ΑΠ 1272/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄ (2002), σελ. 510.

2001

● Υπό το βούλ. ΠλημΑρτ 29/2000 ΠοινΧρ ΝΑ΄ (2001), σελ. 267-269.

 Υπό την ΑΠ 788/2000 ΠοινΧρ ΝΑ΄ (2001), σελ. 121-122.

 Υπό την ΑΠ 747/2000 ΠοινΧρ ΝΑ΄ (2001), σελ. 73.

2000

 Υπό το βούλ. ΣυμβΕφΚερκ 26/1999 ΠοινΧρ Ν΄ (2000), σελ. 1010-1012.

 Υπό την ΑΠ 1533/1999 ΠοινΧρ Ν΄ (2000), σελ. 789-791.

 Υπό την ΑΠ 539/1999 ΠοινΧρ Ν΄ (2000), σελ. 155-158.

 Υπό την ΑΠ 486/1999 Υπερ. 2000/1180.

1999

 Υπό το βούλ. ΣυμβΝαυτΠειρ 29/1998 ΠοινΧρ ΜΘ΄ (1999), σελ. 861-863.

 Υπό την απόφ. ΜΟΕ Θεσ 237-241/1998 ΠοινΧρ ΜΘ΄ (1999), σελ. 765-766.

 Υπό την ΑΠ 777/1998 ΠοινΧρ ΜΘ΄ (1999), σελ. 524-526.

 Yπό την απόφ. ΠλημΚεφ 89/1999 ΠοινΧρ ΜΘ΄ (1999), σελ. 611-612.

 Yπό την ΑΠ 678/1998 ΠοινΧρ ΜΘ΄ (1999), σελ. 323-324.

 Yπό τις Διατάξεις Δερβέντζα/Παναγιωτόπουλου, ΠοινΧρ ΜΘ΄ (1999), σελ. 173-177.

1998

● Yπό την απόφαση του γερμανικού ομοσπονδιακού Ακυρωτικού (BGH) ΠοινΧρ. ΜΗ΄ (1998), σελ. 1019-1021.  

 Yπό την ΑναθΔικ 170/1998, ΠοινΧρ ΜΗ΄ (1998), σελ. 1017/1018.

 Yπό την ΑΠ 157/1998 ΠοινΧρ ΜΗ΄ (1998), σελ. 783/784.

 Yπό την ΑΠ 1456/1997 ΠοινΧρ. ΜΗ΄ (1998), σελ. 488-489.

 Yπό την ΑΠ 1061/1997 ΠοινΧρ ΜΗ΄ (1998), σελ. 375-376.

 Υπό την απόφαση του γερμανικού ομοσπονδιακού Ακυρωτικού (BGH) ΠοινΧρ ΜΗ΄ (1998), σελ. 200-201.

● Υπό την ΑΠ 683/1997 ΠοινΧρ ΜΗ΄ (1998), σελ. 168-171.

 Υπό την απόφαση του βαυαρικού Ακυρωτικού (BayObLG) ΠοινΧρ ΜΗ΄ (1998), σελ. 86-87.

1997

Υπό την ΑΠ 898/1996 ΠοινΧρ ΜΖ΄ (1997), σελ. 403-406. 

1996

Υπό την ΑΠ 10/1996 ΠοινΧρ ΜΣΤ΄ (1996), σελ. 1081-1084.

1995

 Υπό την ΑΠ 740/1995 ΠοινΧρ ΜΕ΄ (1995), σελ. 1370-1374.

● Υπό την ΑΠ 296/1995 ΠοινΧρ ΜΕ΄ (1995), σελ. 629-631.

ΕΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

1. Άρθρο της Ingeborg PuppeΧρειαζόμαστε την εξ αμελείας συναυτουργία;, ΠοινΧρ 2013, σελ. 641-645.

2. Άρθρο του Urs KindhäuserΚαταλογισμός επί διαζευκτικής αιτιότητος, ΠοινΔικ 2013, σελ. 62-70.

3Βιβλίο του Günther JakobsΚαταναγκασμός και πρόσωπο στο Δίκαιο, Αθήνα 2011, εκδ. Ευρασία, σελ. 101.

4. Βιβλίο του Günther JakobsΔημόσια ποινή: Σημασία και σκοπός, Αθήνα 2007, εκδ. ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σειρά Ποινικά 76, σελ. 79.

5Εισήγηση του Günther Jakobs, Η ενοχή των ξένων, εις: Η ενοχή των άλλων (επιμ. έκδ. Λ. Κοτσαλή), 2007, σελ. 23-62.

6. Άρθρο του Günther JakobsΤο Ποινικό Δίκαιο του πολίτη και το Ποινικό Δίκαιο του εχθρού, ΠοινΔικ 2005, σελ. 868-877

7. Άρθρο του Günther JakobsΗ αδιαφορία ως έμμεσος δόλος, ΠοινΔικ 2004, σελ. 59 κ.ε.

8. Βιβλίο του Günther JakobsΕνοχή και Πρόληψη, Αθήνα 2000, εκδ. ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, σελ. XIV+103.

9Βιβλίο του Niklas Luhmann, Νομιμοποίηση μέσω διαδικασίας, Αθήνα 1999, εκδ. ΚΡITIKH,σελ. 368.

10Εισήγηση του Günther Jakobs, Ο Καταλογισμός στο Ποινικό Δίκαιο. Ανάπτυξη του συστήματος από τις προϋποθέσεις ισχύος των κανόνων, ΠοινΧρ ΜΗ΄ (1998), σελ. 321-328. 

11Εισήγηση του Günther Jakobs, Αντικειμενικός καταλογισμός στη συμμετοχή, Παρακολουθηματικότητα και απαγόρευση αναδρομής, ΠοινΧρ ΜΔ΄ (1994), σελ. 1329-1342.

ΣΤΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1. Στο βιβλίο του Günther JakobsStaatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, Verlag FerdinandSchöningh, 2004, ΠοινΧρ ΝΕ΄ (2005), σελ. 373.

2. Στο βιβλίο του Günther Jakobs, Norm, Person, Gesellschaft, Duncker & Humblot, 1997: Ισοπολιτεία, Τεύχ. ΙΙ, Οκτώβριος 1998, σελ. 293-302.

Ζ. EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

 Γερμανοελληνικό / Ελληνογερμανικό λεξικό νομικών όρων, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2013

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α. Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

● Διδασκαλία στα προπτυχιακά μαθήματα «Ποινικό Δίκαιο Ι (Γενικό Μέρος)», «Ποινικό Δίκαιο ΙΙ (Γενικό Μέρος)», «Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ – Εγκλήματα κατά της Περιουσίας / Εγκλήματα κατά της Ζωής», «Εφαρμογές Ουσιαστικού Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου», «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι – Όπλα» (2004-2020). 

● Διδασκαλία Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου (Γενικό και Ειδικό Μέρος) στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής (2012-2013, 2005-2008).

Β. Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

Εισηγήσεις στο Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο με αντικείμενο τον αιτιώδη σύνδεσμο και τον αντικειμενικό καταλογισμό, τον ενδεχόμενο δόλο, την διάκριση των ατιμώρητων προπαρασκευαστικών πράξεων από την αρχή εκτελέσεως, τις ουδέτερες ενέργειες στην συμμετοχή, την άμυνα, την κατάσταση ανάγκης, την σύγκρουση καθηκόντων, την αρπαγή, την απάτη, την απάτη περί τις ασφάλειες, την εκβίαση, την έκθεση, την συμμετοχή σε αυτοκτονία κ.ά. (2004-2020).

Γ. Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής 

● Διδασκαλία Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου (Γενικό και Ειδικό Μέρος) στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής (2012-2013, 2005-2008).

Δ. Εθνική Σχολή Δικαστών

● Διδασκαλία του εξάωρου σεμιναριακού μαθήματος “Η εγκληματική συμπεριφορά στη διάσταση της Τέχνης” (2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021).

ΙΙIΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

● 2010-2014: τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ)

IVΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

1. Ομιλία με θέμα “Ο πατερναλισμός ως εξηγητικό πρότυπο του Ποινικού Δικαίου”, 13οΠανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 28.4.2018.

2. Ομιλία με θέμα Καταμερισμός ιατρικού έργου, αρχή της εμπιστοσύνης και ποινική ευθύνη του χειρουργού για μετεγχειρητικές επιπλοκές, Συνέδριο με θέμα “Ιατρική ευθύνη”, 27.5.2017.

3. Ομιλία με θέμα “Η χρήση δηλητηρίου με ανθρωποκτόνο δόλο στην λογοτεχνία”, Διημερίδα στη Μνήμη της Λέκτορος Αγγελικής Σαρέλη: “Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου” Κομοτηνή, 4.5.2018. 

4Ομιλία με θέμα “Ζητήματα ιατρικής αμέλειας επί εσφαλμένης διαγνώσεως και αδικαιολόγητης απουσίας πλειόνων ιατρών νοσοκομείου”, Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, 15.01.2016

5. Ομιλία με θέμα “Απατηλή προειδοποίηση”: Ένας ύπουλος τρόπος περιουσιακής προσβολής στην 1η Επιστημονική Διημερίδα της Elsa Greece με θέμα “Οικονομικό Έγκλημα: Ουσιαστικοί και Δικονομικοί προβληματισμοί”, Θεσσαλονίκη, 13-14 Δεκεμβρίου 2013. Δημοσιευμένη εις: ΠοινΧρ 2013, σελ. 721-729. 

6Ομιλία με θέμα “Ειδικά ζητήματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σύμφωνα με τον νέο νόμο 4139/2013” στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4139/2013 ‘Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών’”, Κομοτηνή, 21-22 Μαΐου 2013. Δημοσιευμένη εις: ΠοινΔικ 2013, σελ. 789-799.  

7Παρέμβαση με θέμα “Τρομοκρατία και δικαιοκρατικές αλλοιώσεις” στο Σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστών, Κομοτηνή 4 Νοεμβρίου 2009.

8Ομιλία με θέμα “Ιστορική εξέλιξη του νόμου περί αλλοδαπών: Μια εξέλιξη χωρίς εξέλιξη;” στο Συνέδριο με θέμα “Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθωριοποίηση;”, Κομοτηνή, 28-29 Νοεμβρίου 2006. Δημοσιευμένη στον ομώνυμο τόμο, εκδ. ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ (επιμ. έκδ. Α. Συκιώτου), 2008, σελ. 201-219.

9Ομιλία με θέμα “H αντιμετώπιση του ‘εχθρού’ της έννομης τάξης στο πλαίσιο της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής”, στην 1η Συνάντηση Ελλήνων Εγκληματολόγων, Μυτιλήνη 6-8 Ιουνίου 2006. Δημοσιευμένη στον Τιμητικό Τόμο για τον Στέργιο Αλεξιάδη, εκδ. ΚΨΜ (επιμ. έκδ. Σ. Γεωργούλα), 2007, σελ. 327-342. 

10Παρέμβαση στην διημερίδα με θέμα “Ενδεχόμενος δόλος – Ενσυνείδητη αμέλεια – Τρίτη μορφή υπαιτιότητας”, Ρόδος, 3-4 Ιουνίου 2005. Δημοσιευμένη στον ομώνυμο τόμο, εκδ. ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2006, σελ. 168-171.

11Παρέμβαση στην εισήγηση Χ. Μυλωνόπουλου στο 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (Αθήνα, 26-28 Μαΐου 2000). Δημοσιευμένη στον τόμο “Το Ποινικό Δίκαιο στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον, 2ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων”, 2001, σελ.271-274.

VΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Διοργάνωση σεμιναρίου υπό τον τίτλο “Ποινικό Δίκαιο και Κινηματογράφος / To έγκλημα της απάτης στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο”, Elsa Komotini, Κομοτηνή, 7 Δεκεμβρίου 2018.

2. Διοργάνωση σεμιναρίου υπό τον τίτλο “Ποινικό Δίκαιο και Κινηματογράφος / Θανάσιμες παγίδες”, Elsa Komotini, Κομοτηνή, 1 Δεκεμβρίου 2017.

3Διοργάνωση σεμιναρίου υπό τον τίτλο “Ποινικό Δίκαιο και Κινηματογράφος / Ρώσικη Ρουλέτα: Παραλλαγές και Αξιόποινο”, Elsa Komotini, Κομοτηνή, 11 Νοεμβρίου 2016.

4. Διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης-συζήτησης (από κοινού με τον Καθηγητή ΑΠΘ Νικόλαο Μπιτζιλέκη) υπό τον τίτλο “Βασικά Θέματα Ποινικού Δικαίου μέσα από την Τέχνη του Κινηματογράφου”, ΑΠΘ, 25 Μαΐου 2016.

5Διοργάνωση σεμιναρίου υπό τον τίτλο “Ποινικό Δίκαιο και Κινηματογράφος / Διαχείριση κινδύνων: Άμυνα – Κατάσταση Ανάγκης – Τραγικά Διλήμματα”, Elsa Komotini, Κομοτηνή, 3 Δεκεμβρίου 2015.

6Διοργάνωση σεμιναρίου υπό τον τίτλο “Ποινικό Δίκαιο και Κινηματογράφος / Blackmail: Εκβίαση με απειλή νόμιμου κακού”, Elsa Komotini, Κομοτηνή, 28 Νοεμβρίου 2014.

7Διοργάνωση σεμιναρίου υπό τον τίτλο “Ποινικό Δίκαιο και Κινηματογράφος / Πλάνη περί το πρόσωπο – Αστόχημα βολής – Παγίδες θανάτου”, Elsa Komotini, Κομοτηνή, 15 Νοεμβρίου 2013.

8. Διάλεξη υπό τον τίτλο “Βασανιστήρια για την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης: Απολύτως απαγορευμένα ή κατ’ εξαίρεσιν επιτρεπτά;” στο σεμινάριο της Elsa Komotini με θέμα: “Διεθνής Τρομοκρατία: Προλαμβάνοντας τον ‘απόλυτο εχθρό’;»”, Κομοτηνή, 25.05.2012. 

9. Εισήγηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς με θέμα “Ζητήματα αποκλεισμού του αδίκου και του καταλογισμού στο παράδειγμα της θανάτωσης του τυραννικού συζύγου” στο πλαίσιο των σεμιναρίων για τους ασκούμενους δικηγόρους, 5 Δεκεμβρίου 2012. 

10Εισήγηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς με θέμα “Ζητήματα απλής συνέργειας μέσα από την νομολογία” στο πλαίσιο των σεμιναρίων για τους ασκούμενους δικηγόρους, 9 Ιουνίου 2010.

11Εισήγηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς με θέμα “Κεκρυμμένα προβλήματα στο έγκλημα της αρπαγής (Άρ. 322 ΠΚ)” στο πλαίσιο των σεμιναρίων για τους ασκούμενους δικηγόρους, 3 Μαρτίου 2010.

12. Διοργάνωση εξάωρου σεμιναρίου με τίτλο “To Γενικό Ποινικό Δίκαιο μέσα από υποθέσεις της πράξης. Θεωρία και νομολογία σε διάλογο”, στον εκδοτικό οίκο ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 11/12 Δεκεμβρίου 2009 και 27/28 Μαΐου 2009.

13. Εισήγηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για το Κεφάλαιο της Συμμετοχής στο πλαίσιο των σεμιναρίων για τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους, 1 Δεκεμβρίου 2008.

VIΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

● Βραβείο Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης για την συγγραφή νομικής μελέτης με τίτλο «Ποινική ευθύνη για την κατάρριψη επιβατηγού αεροσκάφους που έχει καταληφθεί από τρομοκράτες (περίπτωση “renegade”)», εξ αφορμής της συμπληρώσεως δέκα χρόνων από την λειτουργία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (28 Απριλίου 2009)

VIIΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

● Υποτροφία CAS Center Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Μονάχου (17.1.2020-2.3.2020)

● Υποτροφία Διμερούς Προγράμματος Μορφωτικών Ανταλλαγών για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την ποινική αξιολόγηση της θανάτωσης του τυραννικού συζύγου. Ιούνιος 2013, Πανεπιστήμιο Βόννης – επιβλέπων καθηγητής: Urs Kindhäuser  

● Υποτροφία γερμανικού ιδρύματος DAAD για την συγγραφή δέκα μελετών ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. Αύγουστος-Οκτώβριος 2012, Πανεπιστήμιο Βόννης – επιβλέπων καθηγητής: Urs Kindhäuser

● Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την συγγραφή μεταδιδακτορικής μελέτης (Δόλος: Θεμελίωση και αποκλεισμός του στο Ποινικό Δίκαιο: 2001-2003)

● Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Απαγόρευση αναδρομής και αντικειμενικός καταλογισμός: 1994-1998)