Μιχάλης Μαγειρίας

Είναι  Καθηγητής   Πληροφορικής  

Κάτοχος δυο  Μεταπτυχιακών  Διπλωμάτων 

Και τα τελευταία χρόνια  είναι διευθυντής σε ένα από τα μεγαλύτερα Γυμνάσια  στην  Ήπειρο στο 5ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Είναι επίσης  διευθυντής  στην ΔΥΕΠ του 5ου  Γυμνασίου  Ιωαννίνων  στην οποία φοιτούν  παιδιά προσφύγων

Από το  2010 είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας ομοσπονδίας πολιτιστικών συλλόγων Βλάχων δευτεροβάθμιο όργανο που  εκπροσωπεί  130 πολιτιστικούς συλλόγους Βλάχων σε όλη την ελληνική επικράτεια .

Από το  2011 είναι  πρόεδρος της Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας  τριτοβάθμιο όργανο που τα μέλη της είναι δευτεροβάθμιες οργανώσεις συλλόγων  Βλάχων ανά την εμφύλιο και σύλλογοι Βλάχων ανά την εμφύλιο