Ποιήματα του 1821

Το όραμα του Κολοκοτρώνη του Ε. Κουτλίδη

Ο Ματρόζος του Γεώργιου Στρατήγη

ΩΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ του Θεόδωρου Δάλμαρη

Μα Τότε ήταν το 21 του Ιωάννη Παναγάκος

Ο Σωκράτης του Καθ. Νίκου Ανδριανού

Sister’s Prayer. Prof.. Ellene Phufas

Μα τότε ήταν το