Δελτίο Τύπου. 27/1/21

Ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* σε συνεργασία με την Διεθνή Ελληνική Ένωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA)**, μετά την επιτυχημένη οργάνωση του Διδασκαλείου για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που δημιούργησαν για τους Έλληνες της Διασποράς και όλους όσους θέλησαν να μάθουν την Ελληνική Γλώσσα, διοργανώνουν μία μουσική διαδικτυακή εκδήλωση (μέσω της πλατφόρμας «on line Zoom») στις 13/03/2021 και ώρα Ελλάδος 20.00. 

Στόχος μας είναι να ενώσουμε Έλληνες και Φιλέλληνες απανταχού της γης, μέσω της μουσικής και ως εκ τούτου θα είναι μεγάλη τιμή για μας η εθελοντική συμμετοχή σας με μουσική στην εκδήλωση αυτή. 

Αναμένοντας την προσφορά σας εκφράζουμε εκ των προτέρων θερμές ευχαριστίες.

Δημήτρης Βόγγολης

Υποστράτηγος

Συντονιστής και μέλος του ΙΗΑ

Vogdim36@gmail.com

The Organization for the promotion of the Greek Language (ODEG) * in collaboration with the International Hellenic Association (IHA) **, after the successfulorganization of the School for the Dissemination of the Greek Language and Culture that was created for its Diaspora and all those who wanted to learn the Greek language, are also organizing a music online event (via the platform “online Zoom”) on 03/13/20218:00 pm Greek time.

Our goal is to unite Greeks and Philhellenes all over the world, through music.Therefore, we would be honored if you could participate in this online music event.

Looking forward to your participation, as we express our warm thanks in advance.

Dimitris Voggolis

Major General

Coordinator and member of IHA

Vogdim36@gmail.com

*ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ : www.odeg.gr

**International Hellenic Association : https://professors-phds.com/32277-2/