Δελτίο Τύπου 23/1/21

Ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* σε συνεργασία με την Διεθνή Ελληνική Ένωση «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA)**, δημιουργούν γέφυρες για να ενώσουν τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μία από τις δεσμεύσεις τους είναι να προωθήσουν την Ελληνική Γλώσσα στους απανταχού Έλληνες της  Διασποράς και όχι μόνο,  μέσω του «on line Zoom»  του Διδασκαλείου για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που έχουν δημιουργήσει.

Η  υλοποίηση αυτής  της προσπάθειας στηρίζεται στην τεχνογνωσία καταξιωμένων και  έμπειρων εκπαιδευτικών, για την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας. 

Διδάσκουμε  παιδιά και ενήλικες του απόδημου Ελληνισμού και όποιον άλλο ενδιαφέρεται να μάθει την Ελληνική Γλώσσα και στοιχεία του Ελληνικού Πολιτισμού.

α) Η Καθηγήτρια κ. Ν. Γκατζούλη, NinaGatz@comcast.net, Αντιπρόεδρος του ΙΗΑ, θα διδάξει σε παιδιά ηλικίας 7-9 ετών, τα οποία δεν έχουν μητρική γλώσσα την Ελληνική, δύο φορές την εβδομάδα, από τις 03/02/2021 : Τετάρτη και Παρασκευή από τις 4:00 έως τις 5:00 μ.μ ώρα ΗΠΑ.

β) Η Δασκάλα κ. Ευρυδίκη Παπαγεωργίου διδάσκει από τις 19/12/2020 κάθε  Πέμπτη και Σάββατο από τις 7.00 – 8.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στην Σαλεντινή Ελλάδα, την Ελληνόφωνη περιοχή της Ν. Ιταλίας.

γ) Ο Καθηγητής κ. Παντελής Παπαιωάνου pantelispapa96@gmail.com, διδάσκει κάθε Σάββατο στις 4.00 – 5.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος, σε μαθητές από Αγγλία, Ουκρανία, Ρωσσία και Λιβύη.  

Την διδασκαλία δύνανται να παρακολουθήσουν και οι γονείς των μαθητών και άλλοι ενήλικες.

Όλα τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν όπως είναι εθελοντική και η προσφορά των Καθηγητών και Δασκάλων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για συνεννόηση και ρύθμιση των λεπτομερειών που αφορούν στην προσπάθεια αυτή!

Δημήτρης Βόγγολης

Συντονιστής και μέλος του ΙΗΑ

Vogdim36@gmail.com

*ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ : www.odeg.gr

**International Hellenic Association : https://professors-phds.com/32277-2/

The Organization for the Promotion of Greek Language (ODEG)* in collaboration with the INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION (IHA)**, are building bridges to unite Greeks around the world.

One of their commitments is to promote the Greek language to Greeks everywhere in the Diaspora and beyond, through “online Zoom” of the School for the Dissemination of the Greek Language and Culture they have created.

The implementation of this effort is based on the know-how of renowned and experienced teachers for the teaching of the Greek language.We teach children and adults of Hellenes Abroad and anyone else interested in learning the Greek language and the Greek culture.a) Former professor NinaGatzoulis, ninagatz@comcast.net – Vice President of IHA-will teach to children aged 7-9 years, whose native language is English. The online lessons will be twice a week beginning on February 3, 2021, Wednesday and Friday from 4:00 to 5:00 pm US (Eastern Time).b) The teacher MsEvridikiPapageorgiou is already teaching since December 19, 2020 every Thursday and Saturday from 7.00 – 8.00 pm. Greek time in Salentine, the Greek-speaking region of southern Italy.c) Professor PantelisPapaioannoupantelispapa96@gmail.com teaches every Saturday at 4.00 – 5.00 p.m. Greek time, to students from England, Ukraine, Russia and Libya.

The teaching can be attended by the students’ parents and other adults. All courses are provided free of charge as is the volunteer offer of the teachers.

Contact us to arrange the details regarding this effort!

Dimitris Voggolis

Coordinator and member of IHA

Vogdim36@gmail.com


*ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ : www.odeg.gr

**International Hellenic Association : https://professors-phds.com/32277-2/