ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/1/21: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μετά την πρόσκληση του Οργανισμού για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και του Οργανισμού «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA), για συμμετοχή Καθηγητών και Δασκάλων στην διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε  μαθητές, φοιτητές, καθώς και ενηλίκους στην παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων σας ανακοινώνουμε ότι: 

  1. Από τις Η.Π.Α. την Ουκρανία, τον Καναδά και τη Λιβύη ενδιαφέρθηκαν για την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων 34 μαθητές και ανταποκρίθηκαν για την διδασκαλία οι Καθηγητές: 
  • Η Καθηγήτρια κ. Ν. Γκατζούλη, θα διδάσκει διαδικτυακά Νεοελληνικά σε παιδιά ηλικίας 7-9 ετών, τα οποία δεν έχουν μητρική γλώσσα την Ελληνική, δύο φορές την εβδομάδα: Τετάρτη και Παρασκευή από τις 4:00 έως τις 5:00μμ ώρα Ελλάδος.
  • Η Δασκάλα κ. Ευρυδίκη Παπαγεωργίου θα διδάσκει διαδικτυακά κάθε Πέμπτη και Σάββατο στις 7:00-8:00μμ ώρα Ελλάδος σε ενήλικους μαθητές από την Σαλεντινή Ελλάδα, την Ελληνόφωνη περιοχή της Ν. Ιταλίας. 
    Τα μαθήματα του ανωτέρω τμήματος αρχαρίων άρχισαν το Σάββατο 19/12/2020 .


2. Δημιουργούμε ένα τμήμα ενδιαφερομένων μαθητών-ενηλίκων από την Ουκρανία και τη Λιβύη τους οποίους προσωρινά προσκολλούμε προς παρακολούθηση στο τμήμα Ν. Ιταλίας.

Όλα τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.


Επικοινωνήστε μαζί μας για συνεννόηση και ρύθμιση των λεπτομερειών που αφορούν στην προσπάθεια αυτή!


Δημήτρης Βόγγολης
Συντονιστής και μέλος του ΙΗΑ

Vogdim36@gmail.com

The International Hellenic Association (IHA) in collaboration with The Organization for the Promotion of Greek Language (ODEG) is building bridges to unite Greeks around the world.

One of the commitments undertaken by these entities is to promote the Greek language to Greeks everywhere in the Diaspora and beyond, through the online Zoom Greek Tutoring Center that has been created.

We shall implement this effort using the know-how of renowned and experienced teachers in the teaching of the Greek language.

Mrs. Nina Gatzoulis, Vice President of IHA will be teaching Modern Greek in USA. Nina has taught Greek at all levels of education (Primary, High School and University) for the last thirty years.

Mrs. Gatzoulis (NinaGatz@comcast.net) will teach Modern Greek to children aged 7-9, whose mother tongue is not Greek, twice a week: Wednesday and Friday from 4:00 to 5:00 pm ET.

All lessons are free of charge.

Contact us to arrange the details regarding this effort!

Dimitris Voggolis, Major General

Coordinator – Member of IHA

vogdim36@gmail.com

Source: International Hellenic Association