ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – 20:00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:

ΤΡΙΤΗ – 19:00 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: 21:00 Επ,. ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ – 20:00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΗΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 19:00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ: 19:45 Ομογένεια – 20:30 Επ. Διδασκαλείου