Ο Αντιστράτηγος εα Αθανάσιος Καραντζίκος είναι Επίτιμος A´ Υπαρχηγός ΓΕΣ.

Γεννήθηκε στο Κυριακοχώριον Φθιώτιδος το 1942.Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 

Γυμνάσιο Σπερχειάδος.Εισήλθε στη Σχολή Ευελπίδων το 1960 από όπου αποφοίτησε ως Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού το 1963.Προήχθη κατ´ εκλογήν σε όλους τους βαθμούς της 

Στρατιωτικής Ιεραρχίας μέχρι το βαθμό του Αντιστρατήγου

 Εφοίτησε σε όλα τα σχολεία του όπλου του,στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου,τη Σχολή Εθνικής 

Αμύνης και τη Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών του Στρατού των ΗΠΑ

    Υπηρέτησε σε διάφορες διοικητικές και επιτελικές θέσεις μεταξύ των οποίων στην 1η Στρατιά

 και στο ΓΕΣ καθώς και στο Στατηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων ΝΑ Ευρώπης στη Νάπολη της

Ιταλίας(AFSOUTH).

  Δίδαξε στη Σχολή Πυροβολικού,στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου και έχει δώσει διαλέξεις στη 

Σχολή Εθνικής Αμύνης και στις Σχολές Πολέμου του Ναυτικού και της Αεροπορίας.

  Ομιλεί την Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα.

   Έχει τιμηθεί με διάφορα παράσημα και μετάλλια.

    Απεστρατεύθη το 1997 και φέρει τον τίτλο του Επιτίμου Ά ´ Υπαρχηγού ΓΕΣ.

    Είναι πτυχιούχος της Νομικής του ΑΠΘ.

    Είναι πρόεδρος του ΔΣ της Ομάδος /21 Μακεδονίας -Θράκης , κίνηση πατριωτικής

    αφύπνισης

     Είναι παντρεμένος με τη Γεωργία Πέπελα και έχουν τρία παιδιά.

                           Αθανάσιος Καραντζίκος