ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

    Ο Νεκτάριος Δαπέργολας γεννήθηκε το 1968 στην Κομοτηνή.

     Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπου πραγματοποίησε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές. 

    Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το 1991 και Διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας από το 2000. 

    Κατά το παρελθόν έχει διδάξει στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, καθώς και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ.

    Ειδικεύεται επιστημονικά σε θέματα σλαβικών εγκαταστάσεων στον ελλαδικό και ευρύτερο νοτιοβαλκανικό χώρο κατά τη Μέση Βυζαντινή Περίοδο, αλλά και στις πολιτικές και θρησκευτικές εξελίξεις του 9ου και 10ου αιώνα. 

    Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και αρκετές ιστορικές μελέτες του έχουν εκδοθεί σε ελληνικά και ξένα βυζαντινολογικά περιοδικά. 

    Πέραν της επιστημονικής αρθρογραφίας, είναι συγγραφέας και των βιβλίων «Σλαβικές εγκταταστάσεις στη Μακεδονία από τον 7ο έως και τον 9ο αιώνα» (Θεσσαλονίκη 2009) και «Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ και η εποχή του – Νεότερες διαπιστώσεις και συμπεράσματα» (Θεσσαλονίκη 2020).

    Επίσης ασχολείται συστηματικά με τα κοινά σε διάφορους τομείς, ενώ έχει ακόμη αναπτύξει κατά την τελευταία 20ετία πολυσχιδή δράση στον χώρο της ευρύτερης αρθρογραφίας (έντυπης και διαδικτυακής), καθώς και με ομιλίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας πάνω σε παιδαγωγικά, πολιτικά, εθνικά, ιστορικά και πνευματικά θέματα.

    Είναι γνώστης της Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας.