ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ (22)

Γεώργιος Α’, Κωνσταντίνος ΙΒ’, Ελευθέριος Βενιζέλος – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ( ΣΚΟΚΟΥ )

Διονύσιος Σολωμός (7)

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (5)

Σπυρίδων & Χαρίλαος Τρικούπης (6)

Φώτης Κόντογλου (1)

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.ΖΩΡΑΣ [ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ] (1)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΘΑΣ ( 1865 ) – ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ). (1)

Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος και η διπλωματική υπηρεσία – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (ΣΚΟΚΟΥ) 1888

Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ – ΕΝ ΒΛΕΜΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ – Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής – ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ ( 1889 )