ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΕΛΛΑΔΟΣ) ΙΗΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΟ

.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ.: 13200427147

ΙΒΑΝ                : GR4301101320000013200427147

SWIFT (BIC).    : ETHNGRAA

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ   : International Hellenic Association