Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ ΜΕΣΑ AΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα μελέτη η γενοκτόνος πράξη των Σεπτεμβριανών (6 – 7/9/1955,

Κωνσταντινούπολη) μελετάται έχοντας υπόψη μόνο:

  • Ως πρωτογενείς πηγές τα ανοικτά και δημοσιευμένα επίσημα κρατικά αρχεία της Τουρκικής Δημοκρατίας
  • Δεδομένα – γεγονότα της περιόδου 18/2/1952 <> 5/1/1961 [Αποδοχή ως πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκική Δημοκρατία <> Λήξη δίκης 6ης -7ης Σεπτεμβρίου στη νήσο Πλάτη (Yassıada) των Πριγκηπονήσων].

Τέλος, στο Κεφάλαιο IV γίνεται μία σύντομη αναφορά σε ότι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις της περιόδου 1955 και ένα σύντομο συμπέρασμα για τον λόγο απόσεισης της γενοκτόνου πράξης των Σεπτεμβριανών από τον διεθνή παράγοντα.

Βασίλης Σ. Κυρατζόπουλος

ABSTRACT

The object of present study is the September genocide act (6 – 7/9/1955, Istanbul) having regard only:

  • As primary sources the open and published official state archives of the Turkish Republic
  • The facts & events of period 18/2/1952 <> 5/1/1961 [Accepted as full members of NATO Greece and the Turkish Republic <> Completion of trial of “6th-7th September’s” in the island of Plati (Yassıada) of the Princes’ Islands].

Finally, at Chapter IV makes a brief reference in terms the international developments of the 1955 period and a brief conclusion about the reason for the September genocide act to be denial by the international community.

Vassilis S. Kyratzopoulos

Συνέχεια σε .pdf ->

__________________________________________________________________________

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ.

_________________________________________________________________________

INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION

One thought on “Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ ΜΕΣΑ AΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.