ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΗΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ: 13200427147

..ΙΒΑΝ                : GR4301101320000013200427147

SWIFT (BIC).    : ETHNGRAA

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ   : International Hellenic Association