Σκοποί-Στόχοι ΤΗΕ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ-2018

– Ο σκοπός ΤΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ είναι μη κερδοσκοπικός,  η κομματικός με στόχο μιας Πανελλήνιας κοινωφελούς σύμπραξης στην  αφύπνιση, τις  παραδόσεις, τις αξίες, τον πολιτισμό, την ιστορία των Ελλήνων.

– Η ενωτική σύζευξη των Πανελλήνιων Πολιτιστικών,μη κομματικών,μη κερδοσκοπικών Φορέων (Αμφικτιονίες ,Κοινό Ελλήνων 336 π.χ)

– Κοινές δράσεις εθνικού και πολιτιστικού-ενημερωτικού περιεχομένου.( ομιλίες,εκθέσεις κλπ)

– Υποστήριξη φορέα σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. ( π.χ Αναδειξη ιστορικού χώρου)

– Κοινές ανακοινώσεις σε θέματα πολιτιστικού εθνικού συμφέροντος. ( Μακεδονία,Θράκη κλπ,δημοπράτηση κλεμμένων έργων εθνικής μας

κληρονομιάς απο ξένους οίκους…)

– Την συνεργασία με Ελληνικές οργανώσεις σε όλον τον κόσμο για την προώθηση κοινών σκοπών σε ενδιαφέροντα θέματα που

απασχολούν την Ελλάδα και τους πολίτες της

– Υποστήριξη και συμμετοχή στις δραστηριότητες των μελών της Αμφικτιονία 2018– Ανάδειξη του έργου της Αμφικτιονίας-2018 μέσω ιστοσελίδας ,σε πρώτη φάση από την ιστοσελίδα του ΙΗΑ μέχρι ανεξαρτητοποίηση της

ιστοσελίδας

– Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με αξιοποίηση  του ίντερνετ ως μέσω επικοινωνίας