Αρκιοί Δωδεκάνησα

Elementary School of ARKIOI

Principal : Dimitroula  Dimitrakopoulou

EMAIL: Celiadim1@gmail.com
Τηλέφωνο : 2247031105

e-mail mail@dim-arkion.dod.sch.gr

28 Οκρωβρίου, 2015

Παρέλαση με δύο μαθητάς

(το 2016 το σχολείο εχει έναν μαθητή. He is the second in the picture but enough to hold the flag)

 

 

1.- Letter to ARKIOI DIMOTIKO 15/09/16 

2. Request of books

3.- Receipt of Books delivered

4.- Thank you letter for the books

 

2017

 

5.- Παρέλαση με τον Χρήστο – 28 Οκτωβρίου, 2017

6.- Αίτηση αναλωσήμων

7.- Προσφορά ΠΛΑΙΣΙΟΥ  για Αναλώσημα 

8.- Τιμολόγιο